Inženjerska grafika i dokumentiranje
Kratica: IGID Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Grgo Luburić
Izvođači: v. pred. mr. sc. Ivo Jurić ( Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar )
Damir Budimir dipl. ing. ( Seminar )
dr. sc. Hrvoje Pilko ( Seminar )
dr. sc. Martin Starčević ( Seminar )
Mario Ćosić dipl. ing. ( Seminar )
dr. sc. Marko Ševrović ( Seminar )
dr. sc. Marko Šoštarić ( Seminar )
Opis predmeta: Posebnosti u tehničkom crtanju. Tehničko prostoručno skiciranje i konstruiranje. Predočavanje oblika s osnovama nacrtne geometrije. Osnovne geometrijske konstrukcije. Crtanje geometrijskih kontura. Konstrukcije krivulja. Konstruktivna geometrija tijela. Projekcije. Ortogonalno projiciranje. Europska i američka metoda projiciranja. Skiciranje ortogonalnih projekcija i mjerila. Presjeci i njihova izrada. Mjerenje i unos/prikaz mjera - kotiranje. Prikaz mjera i izračun nagiba, suženja i konusa. Pojednostavljenja i simboli. Osnove prostornog predočavanja. Perspektiva. Aksonometrijsko projiciranje. Primjena aksonometrijskih metoda. Crtanje izometrijske projekcije. Dopunjavanje u crtežima. Normizacija. Tolerancije i dosjedi. Kotirana projekcija i njezina primjena. Tereni. Crtanje prema diktatu. Izrada tehničke dokumentacije pomoću računala. Računalno poduprijet sustav za crtanje. Grafički programski sustavi. Područje primjene CAD/CAM sustava. Osnove modeliranja. Kreiranje objekata. Programski zadaci iz predočavanja i konstruiranja na računalu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Opalić, M., Kljajin, M., Sebastijanović, S.: Tehničko crtanje, sveučilišni udžbenik, drugo izdanje, Zrinski d.d., Čakovec/Slavonski Brod, 2007.
3. Koludrović, Ć., Koludrović-Harbić, I., Koludrović, R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Rijeka, 1997.
4. Koludrović, Ć., Koludrović-Harbić, I., Koludrović, R.: Osnovne vježbe iz tehničkog crtanja s kompjutorskim aplikacijama, Rijeka, 1999.
Preporučena literatura:
2. Horvatić-Baldasar, K., Babić, I.: Nacrtna geometrija, SAND d.o.o., Zagreb, 1997.
5. Babić, I., Gorjanc, S., Sliepčević, A., Szirovicza, V.:Konstruktivna geometrija - vježbe, IGH, Zagreb, 1994.
6. Kovač, B.: Tehničko crtanje, Školska knjiga, Zagreb, 1975.
7. Križan, B.: Skiciranje-važnost za konstruiranje i temeljna pravila, Strojarstvo, 38(4,5), 175-184, 1996.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže