Informacije i komunikacije
Kratica: INFKOMU Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković
Izvođači: dr. sc. Marko Periša ( Predavanja )
Ivan Cvitić mag. ing. traff ( Seminar, Auditorne vježbe )
Ivan Forenbacher dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Siniša Husnjak mag. ing. traff ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Izvori informacija i komunikacijski zahtjevi u prometnom sustavu. Teorija informacija. Kontinuirani i diskretni signali. Pohrana i zapis informacija. Podaci, govor i slika u prijenosu. Kvaliteta prijenosa i mediji. Konverzija govornog i videosignala. Višestruko iskorištavanje prijenosnih veza. Telekomunikacijski sustav i arhitektura komunikacijske mreže (terminalni uređaji, komutacija i prijenos). Usluge u telekomunikacijskim mrežama. Pokretljivost u mrežama. Računalne mreže, arhitektura i protokoli. Bežični i žični pristup komunikacijskim resursima. Sadržaj informacije, entropija, zalihost, distanca, bit parnosti i kodovi. Diskretizacija govornog signala, analiza i sinteza slike. Parametri komunikacijskog kanala,dinamika, odnos signal/šum i kapacitet kanala. Vremenski, frekvencijski i valni multipleks. Pulsno kodna modulacija. Pristup informacijskim tokovima, njihovo prospajanje i prijenos. GSM, CDMA mreža i protokoli. Mobilni korisnik, njegova identifikacija i tarifiranje. Pristup Internetu iz mobilne mreže (GPRS, UMTS). Iskoristivost GSM usluga, GPS sustava i senzora u prometu (primjeri). Lokalne računarske mreže, OSI model, Ethernet, usmjerivači i prekolopnici. xDSL tehnologije. WLAN i bluetooth konekcije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Autorizirana predavanja (http://e-student.fpz.hr/index.asp?izbID=7)
2. Jelušić, F.: Informacije i komunikacije, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
3. Sinković, V. i drugi: Uvod u teoriju informacije i kodiranje, Element, Zagreb, 2007.
Preporučena literatura:
4. Bažant, A. i drugi: Osnovne arhitekture mreža, Element, Zagreb, 2003.
5. Matković, V., Sinković, V.: Teorija informacije, Školska knjiga, Zagreb, 1984.
6. Skočir, Z. i drugi:, Telekomunikacije, tehnologija i tržište, Element, Zagreb, 2007.
7. Tanenbaum, A.S.: Computer Networks, Prentice Hall, 2002.
8. Warren, H.: Telecommunications, Prentice Hall, 2001.
9. Aksoy, P., DeNardis, L.: Information Technology in Theory, CLearning, 2007.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže