Sigurnost cestovnog i gradskog prometa I
Kratica: SIGCIGPI Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dubravka Hozjan
izv. prof. dr. sc. Grgo Luburić
Izvođači: dr. sc. Rajko Horvat ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Prometna tehnika i problem sigurnosti prometa. Opasna mjesta na cestama. Incidentni čimbenici. Elementi modela cestovno prometne sigurnosti. Brojenje prometa. Sigurnost pri kretanju u zavoju. Intenzivno i slobodno kočenje. Sigurnosni putovi. Sigurnosni razmak između vozila u kretanju. Put reagiranja. Zaustavni put. Horizontalna i vertikalna preglednost. Reguliranje prometa svjetlosnom signalizacijom (AUP).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cerovac, V.: Tehnika i sigurnost prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.
Preporučena literatura:
2. Vodinelić, V., Bukljaš, Z. i dr.: Saobraćajna kriminalistika, Suvremena administracija, Zagreb, 1986.
3. Rotim, F.: Elementi sigurnosti cestovnog prometa, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1989.
4. University of Idaho - Online Lab, Manual on Transportation Engineering, www.webs1.uidaho.edu/niatt_labmanual/
5. ASSHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials): A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, Washington, DC, 1994.
6. Lamm, R., Psarianos, B., Mailaender, T: Highway Design and Traffic Safety Engineering Handbook, McGraw-Hill, 1999.
7. The Highway Capacity Manual, Transportation Research Board, 2011.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže