Tehnologija gradskog prometa I
Kratica: TGPI Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Brčić
Izvođači: v. pred. mr. sc. Veselko Protega ( Auditorne vježbe, Predavanja )
dr. sc. Marko Slavulj ( Auditorne vježbe, Predavanja )
prof. dr. sc. Gordana Štefančić ( Predavanja )
Opis predmeta: Značenje javnog prijevoza, Utjecaj prometa na razvoj gradova, Počeci javnog prijevoza putnika, Simbiotska veza grada i javnog gradskog prijevoza, Javni gradski prijevoz u Hrvatskim gradovima, Učinkovitost javnog gradskog prijevoza, Tehnologija gradskog prijevoza putnika, Dezagregatni modeli ponašanja putnika, Planiranje javnog gradskog prijevoza, Konvencionalni načini javnog prijevoza, Paratranzit, Inovativne tehnologije, Teorija korištenja zemljišta i simulacija u javnom gradskom prometu, Urbana ekspanzija, telecommuting i prijevoz.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
4. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
1. Black, A.: Urban Mass Transportation Planing, University of Kansas, 1995.
2. Hanson, S.: The Geography of Urban Transportation, Second Edition, New York, 1995.
3. O Flaherty, C. A.: Transport Planing and Traffic Engineering, New New York, 1997.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže