Sigurnost cestovnog i gradskog prometa II
Kratica: SIGCGPII Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ljupko Šimunović
Izvođači: dr. sc. Rajko Horvat ( Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar )
Mario Ćosić dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Elementi sigurnosti pri mimoilaženju, obilaženju i promjeni trake. Sigurnosni put pri pretjecanju. Horizontalna i vertikalna preglednost u zavoju. Sigurnosni elementi pri projektiranju cesta i autocesta. Propusna moć i razina usluge s aspekta sigurnosti. Propusna moć i razina usluge nesemaforiziranih i semaforiziranih križanja. Propusna moć i razina usluge površina za javni gradski prijevoz putnika. Upravljanje prometom u posebnim uvjetima. Satelitsko telekomunikacijski sustavi u prometu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cerovac, V.: Tehnika i sigurnost prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.
Preporučena literatura:
2. ASSHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials): A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, Washington, DC, 1994.
3. Lamm, R., Psarianos, B., Mailaender, T: Highway Design and Traffic Safety Engineering Handbook, McGraw-Hill 1999.
4. The Highway Capacity Manual, Transportation Research Board, 2010.
5. University of Idaho - Online Lab, Manual on Transportation Engineering, www.webs1.uidaho.edu/niatt_labmanual/
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže