Planiranje u vodnom prometu
Kratica: PLAVODPR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Natalija Jolić
izv. prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić
Izvođači: dr. sc. Vlatka Stupalo ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Teorijske pretpostavke planiranja i projektiranja. Vrste prometnog planiranja i metodologija razvojnog planiranja. Planovi razvoja vodnog prometa, planovi investicija i planovi kadrova. Metodologija izrade studija, studije opravdanosti, metode analize studije. Vrste projekata, metodologija projektiranja i predprojektna dokumentacija. Pristup logičke matrice. Vrednovanje i prezentiranje projekata.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jolić, N., Bukljaš Skočibušić, M., Stupalo, V.: Planiranje u vodnom prometu, udžbenik, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015. (sveučilišni priručnik u pripremi)
Preporučena literatura:
2. Alderton, P. M.: Port management and operations, Lloyds of London Press, London, 1999.
3. Atkinson, R.: Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, its time to accept other success criteria, International Journal of Project Management, Vol. 17, No. 6, pp 337-342, 1999.
4. Bukljaš Skočibušić, M., Radačić, Ž., Jurčević, M.: Ekonomika prometa, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011.
5. Charvat, J.: Project management methodologies: selecting, implementing, and supporting methodologies and processes for projects, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003.
6. Cook, C. R.: Just enough project management: the indispensable four-step process for managing any project better, faster, cheaper, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2005.
7. Dundović, Č., Kesić, B.: Tehnologija i organizacija luka, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2001.
8. Grammenos, C.Th. (ed): The handbook of maritime economics and business, Lloyds of London Press, London, 2002.
9. Jolić, N.: Luke i ITS, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008.
10. Kesić, B.: Ekonomika luka, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2003.
11. Padjen, J.: Osnove prometnog planiranja, Informator, Zagreb, 1986.
12. Padjen, J.: Prometna politika Hrvatske, Masmedia, Zagreb, 2003.
13. Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, Svezak 1., Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, Zagreb, 2008.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže