Planiranje telekomunikacijskih mreža
Kratica: PTKM Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Izvođači: dr. sc. Ivan Grgurević ( Predavanja, Seminar, Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Ivana Šemanjski ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Uvod u planiranje u telekomunikacijama. Strategijsko planiranje. Kratkoročno i srednjoročno planiranje. Predviđanje telekomunikacijskih usluga. Odabir telekomunikacijskih usluga i opreme (specifikacije, zahtjevi, evaluacija odgovora, usluge lokalnog komutacijskog čvora, Internet usluge). Kontrola troškova u telekomunikacijama. Optimizacijske metode. Razvoj operativnog plana u telekomunikacijama. Menadžment telekomunikacijskih projekata (pregled, raspored, kontrola). Planiranje nepokretne mreže. Planiranje pokretne mreže. Planiranje mreža za prijenos podataka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kavran, Z.: Autorizirana predavanja (http://e-student.fpz.hr/index.asp?izbID=8)
2. Mikula, M., Kavran, Z.: Planiranje TK mreža, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
3. Green, J.H.: The Irwin Handbook of Telecommunications Management, McGraw-Hill, USA, 2001.
Preporučena literatura:
4. Penttinen, Jyrki T. J.: The Telecommunications Handbook: Engineering Guidelines for Fixed, Mobile and Satellite Systems, (1 Edition), Wiley, 2015.
5. Girard, A., Sanso, B, Vazquez-Abad, F.: Performance Evaluation and Planning Methods for the Next Generation Internet, Springer, 2014.
6. Robertazzi, T.G.: Planning Telecomunication Networks, IEEE, Inc., New York, 1999.
7. McCabe, J.D.: Network Analysis, Architecture, and Design, Morgan Kaufmann Publishers, USA, 2007.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže