Kolodvori i terminali
Kratica: KOLTERMI Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ljupko Šimunović
Izvođači: dr. sc. Marko Slavulj ( Predavanja )
prof. dr. sc. Gordana Štefančić ( Predavanja )
Mario Ćosić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Karakteristike kolodvora i terminala, Tehnološka i prometna obilježja, Funkcija i struktura, Definiranje parametara značajnih za rad kolodvora i terminala, Metode za mjerenje prometa i proračun primarnih tehnoloških sadržaja na kolodvorima i terminalima, Politika smještaja i tehnologija smještaja osnovnih i pratećih sadržaja na kolodvorima i terminalima, Tehnologija prijema i otpreme autobusa, Informacijski sustavi, Kategorizacija kolodvora i terminala, Izvori financiranja i budući trendovi kolodvora i terminala.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Marinović - Uzelac, Ante: Prostorno planiranje, i svijet, Zagreb, 2001. O'Flaherty, C. A.: Transport Planing and Traffic Engineering, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1997.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže