Održavanje zrakoplova
Kratica: ODRZRAKO Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
doc. dr. sc. Anita Domitrović
Izvođači: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Anita Domitrović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvod: održavanje zrakoplova i osnovna međunarodna i nacionalna regulativa, specifičnost održavanja zrakoplova u vojnom zrakoplovstvu. Pojam otkaza i osnove pouzdanosti. Prognoziranje pouzdanosti. Pouzdanost sklopova. Pouzdanost zrakoplovnih sustava. Programi pouzdanosti zrakoplova u eksploataciji. Pogodnost za održavanje. Vrste održavanja. Specifične tehnologije u održavanju zrakoplova. Parametri za ocjenu pogodnosti za održavanje. Troškovi eksploatacije i održavanje zrakoplova (ledeni brijeg troškova s aspekta operatora). Sustav održavanja za civilne i vojne zrakoplove. Razine održavanja. Zahtjevane provjere na vojnim i civilnim zrakoplovima. Tipovi provjera. Standardne provjere i procedure. Zabilješke o održavanju. Planiranje održavanja - MPD. Program održavanja. Zahtjevi za praćenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova. Organizacija za održavanje zrakoplova i zrakoplovnih komponenti.
Analitičko rješavanje zadataka iz pouzdanosti i pogodnosti za održavanje. Prikaz specifičnih tehnologija održavanja u praksi: NDT metode, boroskopija, praćenje stanja (Condition Monitoring). Prikaz izvođenja pojedinih vrsta pregleda na zrakoplovima i opsluživanja zrakoplova. Prikaz svih vrsta skladišta i načina skladištenja ZTMSr.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bazijanac, E., Galović, B.: Tehnička eksploatacija i održavanje zrakoplova, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002.
2. Enga, J.: AIRCRAFT INSPECTION & MAINTENANCE RECORDS, Jeppensen & Co. GmbH, Germany, 2000.
3. Anon: Joint Aviation Regulations JAR 145, JAA, 2001.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže