Prometno planiranje u gradovima
Kratica: PRPLGRAD Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Brčić
prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Izvođači: dr. sc. Ivan Grgurević ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Uvod i definicija prometnog planiranja u gradu. Ciljevi i ograničenja prometnog planiranja. Uloga prometa, koncept i indikatori u održivom razvoju grada. Prometno planiranje i teorija odlučivanja. Analiza prometne potražnje u gradu. Analiza urbanih aktivnosti. Evaluacija prometnih planova. Ekspertni sustav. Sigurnosni, ekološki i ekonomski aspekti planiranje prometa u gradu. Osnovni elementi prometne studije. Kriteriji za izbor tehnologije gradskog prijevoza. Kriteriji za izbor rute gradskog prijevoza. Prioritet javnog gradskog prijevoza. Integracija usluga gradskog prijevoza. Politika lokalnog gradskog prijevoza. Centar za nadzor prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa I, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008.
2. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa II, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010.
3. Ortúzar, Juan de Dios, Willumsen, L.G.: Modelling Transport, (4th Edition), John Wiley & Sons, Ltd., England, 2011.
4. O Flaherty, C.A.: Transport Planning and Traffic Engineering, Arnold, London, 2001.
5. Meyer, M.D., Miller, E.J.: Urban Transportation Planning, McGraw Hill, New York, 2001.
Preporučena literatura:
6. Citilabs: Cube Tutorials, 2015, http://www.citilabs.com/support-services/learning-center
7. Bauer, Z.: Razvoj i planiranje prometa u gradovima, Informator, Zagreb, 1989.
8. Padjen, J.: Metode prostorno-prometnog planiranja, Informator, Zagreb, 1978.
9. Padjen, J.: Osnove prometnog planiranja, Informator, Zagreb, 1986.
10. Saaty, T.L.: Decision Making for leaders - The Analytic Hierarchy process for Decisions in a Complex World, RWS Publications, USA, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže