Teorija kretanja vozila
Kratica: TKRVOZ Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goran Zovak
Izvođači: dr. sc. Zoran Lulić ( Predavanja )
dr. sc. Željko Šarić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
mr. sc. Krunoslav Ormuž ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Eksplotacijsko - tehničke osobine vozila vezane za kretanje, pouzdanost i proizvodnost. Vučna dinamičnost vozila. Analiza karakterističnih režima kretanja. Pokazatelji dinamičnosti vozila pri jednolikom kretanju. Dinamički faktor. Pokazatelji dinamičnosti pri nejednolikom kretanju: ubrzavanje, dinamičko savladavanje uspona, pretjecanje, kretanje po inerciji. Kočna dinamičnost vozila. Raspodjela kočnih sila po osovinama. Parabola idealne raspodjele sila kočenja. Regulatori sila kočenja: korektori i ABS uređaji. Vrste, izvedbe i eksploatacijske značajke. Ekonomičnost potrošnje goriva. Jednadžba potrošnje goriva. Analitičko i eksperimentalno određivanje značajke ekonomičnosti potrošnje goriva . Analitičko i eksperimentalno određivanje značajke ekonomičnosti potrošnje goriva. Metoda nominiranja potrošnje goriva. Upravljivost. Kutovi skretanja upravljivih kotača kao mjerilo kvalitete vozila u odnosu na upravljivost. Stabilnost. Analiza uzdužne i poprečne stabilnosti pri pravocrtnom i krivocrtnom kretanju. Stabilnost pri kočenju. Mekoća hoda vozila. Oscilatorno kretanje vozila kao kriterij mekoće hoda. Prohodnost. Izmjeritelji prohodnosti. Vozila visoke prohodnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rotim, F.: Elementi sigurnosti cestovnog prometa. Svezak 2. Znanstveni savjet za promet HAZU, Zagreb, 1991.
Preporučena literatura:
3. Radanović, V: Primijenjena teorija kretanja i eksploatacione osobine transportnih vozila, Beograd, 1987.
4. Janković, D., Todorović, J.: Teorija kretanja motornih vozila. Mašinski fakultet, Beograd, 1983.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže