Sustavi prividne stvarnosti u prometu
Kratica: SUSPRST Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Gold
Izvođači: doc. dr. sc. Edouard Ivanjko ( Predavanja )
Mario Buntić mag. ing. traff ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Prividna stvarnost i prividno okruženje. Modeliranje prividne scene. Računalna grafika prostora. Modeliranje i digitalni prikaz likova i tijela. Posebni efekti. Oživljavanje objekata. Simulacija fizikalnih zakonitosti. Slobodni pad. Elastični sudar. Utvrđivanje presjeka i sudara. Međudjelovanje čovjek - prividno okruženje. Jezici, formati i programska sučelja za prividna okruženja. Sustavi za umrežena prividna okruženja. Sklopovska i programska oprema sustava prividne stvarnosti. Ulazni uređaji. Izlazni uređaji. Proširena stvarnost. Primjena sustava prividne i proširene stvarnosti u tehnologiji prometa i transportu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pandžić, I. S.: Virtualna okruženja, Element, 2004.
Preporučena literatura:
2. Vince, J.: Virtual Reality Systems, Addison-Wesley, 1995.
3. Vince, J.: 3-D Computer Animation, Addison-Wesley, 1992.
4. Harrington, S., Computer Graphics, A Programming Approach, McGraw Hill, 1986.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže