Tarife i sustav naplate
Kratica: TARSUSN Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Brčić
izv. prof. dr. sc. Ljupko Šimunović
Izvođači: dr. sc. Marko Ševrović ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Pojam i vrste tarifa, tarifna načela, klasifikacija tarifa prema vrstama transporta, primarne prometne tarife i sekundarne prometne tarife, proces donošenja prometnih tarifa, tarifni razredi, valuta, sjecište tarifa i ugovori tarifnog sustava općenito, strukturiranje tarifa u javnom gradskog prijevozu, tarifna politika u javnom gradskom i prigradskom prijevozu, ciljevi tarifne politike, sustavi naplate tarifa u gradskom i prigradskom prometu, integrirani sustav naplate, tehnologija sustava naplate tarife, tarifne unije javnog gradskog i prigradskog prometa,prijevoznička unija javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Zelenika, R.: Primarne prometne tarife, Ekonomski fakultet, Rijeka, 2009.
2. Zelenika, R.: Sekundarne prometne tarife, Ekonomski fakultet, Rijeka, 2009.
3. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008.
4. Jusufranić, I.: Javni gradski prevoz putnika-organizacija, eksploatacija i upravljanje, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo, 2003.
Preporučena literatura:
5. Zelenika, R.: Tercijarne prometne tarife, Ekonomski fakultet, Rijeka, 2009.
6. Tarife za prijevoz putnika u domaćem i međunarodnom prometu, HŽ putnički prijevoz, Zagreb, 2012.
7. Tarife za prijevoz robe, HŽ Cargo, Zagreb, 2012.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže