Tehnološki modeli prijevoza putnika u gradovima
Kratica: TEHMODP Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Brčić
Izvođači: dr. sc. Marko Slavulj ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Značenje javnog prijevoza; Počeci javnog prijevoza putnika; Simbiotska veza grada i javnog gradskog prijevoza; Prognoziranje potražnje za javnim prijevozom putnika; Politika i javni gradski prijevoz; Tehnološki modeli prijevoza putnika u gradovima; Dizagregatni modeli ponašanja putnika; Kognitivni i individualni pristupi modeliranju putovanja; Sinteza i domena modela; Planiranje mreže linija u gradovima; Utjecaj javnog prijevoza na odabir lokacije stanovanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Black, A.: Urban Mass Transportation Planing, University of Kansas, 1995.
2. O?Flaherty, C. A.: Transport Planing and Traffic Engineering, New New York, 1997.
3. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008.
5. Jusufranić, I.: Prijevoz putnika u gradovima, Sarajevo, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, 1998.
Preporučena literatura:
4. Vucic, V.: Urban Transit; Operations, Planning, and Economics; John Wiley and sons, New Jersey, 2004.
6. Filipović, M., Snežana: Optimizacija u sistemu javnog gradskog putničkog prevoza, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet Beograd, 1995.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže