Telematička sučelja
Kratica: TELSUČ Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Niko Jelušić
Izvođači: dr. sc. Miroslav Vujić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Pojam i značaj sučelja telematičkog sustava i korisnika. Uloga informacija iz prometnog sustava u ITS-u. Zahtjevi suvremenih telematičkih sustava za podatcima iz prometnog sustava. Opis i uloga varijabli prometnog toka u automatskom upravljanju prometom. Procesi u sučeljima telematički sustav-prometni sustav sa aspekta obrade informacije. Elementi sučelja telematički sustav-prometni sustav. Senzori. Podjela senzora. Statičke i dinamičke karakteristike. Fizikalni principi senzora. Senzori prometnog toka. Izvedbe i karakteristike senzora prometnog toka. Sučelja za razmjenu informacija sudionici u prometu-telematički sustav. Čovjek i doživljaj zvuka. Elektroakustički pretvarači. Čovjek i videoinformacija. Sučelja za prezentaciju informacija sudionicima u prometu. Svjetlosna signalizacija, promjenjivi prometni znakovi, displeji. Telekomunikacijska osnova razmjene informacija između sučelja i telematičkog sustava.Telekomunikacijska infrastruktura prijenosa informacija telematički sustav-sučelje. Tehnologije za identifikaciju u ITS-u.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Klein, L.A.: Sensor Technologies and Data Requirements for ITS, Artech House, Boston, London, 2001.
2. Carne, E.B.: Telecommunication primer; data, voice and video communication, Prentice Hall PTR, 1999.
3. Gordon, R. L. et al.: Traffic Control Systems Handbook, Federal Highway Administration, U.S. DOT, Washington DC, 1996.
5. Fraden, J.: Handbook of Modern Sensors: physics, designs and applications, Springer-Verlag, New York, 1996.
Preporučena literatura:
4. Kell, J.H., Fullerton, I.J, Mills, M.K.: Traffic Detector Handbook, Federal Highway Administration, U.S. Department of Transportation, Washington DC, 1990.
7. Martin, P.T., Feng, Y., Wang, X.: Detector Technology Evaluation, MPC Report No. 03-154, University of Utah Traffic Lab, 2003.
8. Hioki, W.: Telecommunications, Prentice Hall, 1998.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže