Planiranje u zračnom prometu
Kratica: PLZRPRO Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Steiner
Izvođači: Arijana Modic mag. ing. traff ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Strategijsko planiranje u zračnom prometu. Projekcija razvoja zračnog prometa. Međunarodni propisi. Nacionalna regulativa. Strategijski dokumenti na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Potražnja i ponuda u prijevozu putnika i tereta u zračnom prometu. Korelacija s drugim modovima. Korelacija s gospodarskim i društvenim sektorima razvoja na regionalnoj i nacionalnoj razini. Metodologija prognoziranja zračnog prometa u ATM sustavu, aerodromskoj i prijevozničkoj operativi. Razvoj prometa i zračnih prijevoznika. Flota prijevoznika. Konvencionalno versus nekonvencionalno zrakoplovstvo. Specifičnosti razvojnih potreba zrakoplovne flote. Deregulacija i liberalizacija tržišta zračnog prometa. Globalizacija i privatizacija usluga zračnog prometa. Status reguliranosti zračnog prometa. Vlasničke i upravljačke strukture davatelja usluga - ANS davatelji usluga, aerodromski i prijevoznički operateri. Infrastruktura zračnog prometa u zavisnosti o lokalnom ili transfernom značaju zračne luke. Čvorne zračne luke. Planiranje aerodroma na razini regije i države. Novi koncepti planiranja procedura u aerodromskoj operativi - A-CDM. Planiranje flote. Planiranje zračne plovidbe. Performance scheme - planiranje učinkovitosti ATM usluga.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Steiner, S.: Planiranje u zračnom prometu, Skripta, Fakultet prometnih znanosti, 2014.
Preporučena literatura:
2. Coock, A.: European Air Traffic Management: Principles, Practice and Research, Ashgate Publishing Ltd, 2007.
3. Wensveen, J. G.: Air Transportation: A Management Perspective, Seventh Edition, Ashgate Publishing Ltd, 2011.
4. deNeufville, R., Odoni, A.: Airport Systems, Planning, Design and Management, McGraw-Hill, 2013.
5. ICAO Air Transport Conference: Working and Information Papers http://www.icao.int/Meetings/atconf6/Pages/WorkingPapers.aspx
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže