Osnove prometne infrastrukture
Kratica: OSPROINF Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada ( Auditorne vježbe, Seminar )
dr. sc. Marko Ševrović ( Seminar, Auditorne vježbe )
dr. sc. Marko Šoštarić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Pojmovi i nazivlje prometne infrastrukture. Osnove prostorno-prometnog planiranja. Građevinska regulativa u prometu. Osnovni elementi infrastrukture cestovnog, željezničkog, zračnog i vodnog prometa. Urbana prometna infrastruktura. Prometno-tehničke značajke poštanske i elektroničko komunikacijske mreže. Prometni terminali. Kompatibilnost raznih vrsta prometa. Primjeri i rješenja iz prakse.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Stipetić, A.: Gornji ustroj željezničkoga kolosijeka, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
2. Legac, I.: Cestovne prometnice I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
3. Pavlin, S.: Aerodromi I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2003.
5. Legac,I i koautori: Gradske prometnice, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011.
6. Zakoni i provedbeni propisi iz područja prometne infrastrukture, Zagreb, Narodne novine RH
Preporučena literatura:
4. Vuchic, V., R.: Urban Transit Systems and Technology, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2007.
7. Esveld, C.: Modern Railway Track, Delft, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže