Telekomunikacije u željezničkom prometu
Kratica: TELEKOŽE Opterećenje: 30(P) + 25(A) + 0(L) + 5(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Toš
Izvođači: prof. dr. sc. Zdravko Toš ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Osnovna funkcionalna podjela telekomunikacija. Željezničke telekomunikacije. Podjela željezničkih telekomunikacija prema funkcionalnosti. Visokofrekventne telefonske linije. Multipleksni telefonski uređaji. Pružni telekomunikacijski uređaji. Poluautomatske i automatske željezničke telefonske centrale. Procesorske telefonske centrale. Željezničke paketne telefonske mreže (ŽEPAK). Željeznički telekomunikacijski kabeli. Europske željezničke mreže za prijenos podataka. Internet tehnologije u željezničkom prometu. Analogne i digitalne radio komunikacijske mreže na željeznici. Globalni sustavi mobilne telefonije za željeznicu GSM-R. Europski sustav upravljanja željezničkim prometom(ERTMS).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Autorizirana predavanja iz kolegija Telekomunikacije u željezničkom prometu, Zagreb, 2013.
Preporučena literatura:
2. Toš, Z.: Signalizacija u željezničkom prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2013.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže