Luke
Kratica: LUKE Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Natalija Jolić
Izvođači: dr. sc. Vlatka Stupalo ( Auditorne vježbe, Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Opći pojmovi o tehnologiji luka, lučkom sustavu i strukturi. Luka kao sustav, osnovne značajke i funkcije, uvjeti za planiranje i projektiranje luka. Uloge luke u triptihu pročelje - luka - začelje. Globalizacija transporta i utjecaj na luke. Utjecaj intermodalnih tehnologija na tehnologiju luka, geoprometni položaj i gravitacijsko područje. Specijalizirane luke, razvoj i podjela, utjecaj prometne potražnje na funkcioniranje. Temeljni sadržaji luka, pristaništa i terminala. Definiranje interesnih skupina lučkog sustava. Utjecaj tehnologija brodova na tehničko-tehnološka obilježja luka. Rad luke, sustavno vrednovanje luke i konkurentnost luke. Informacijsko komunikacijske tehnologije u lukama. Lučki sustav u 21. stoljeću. Uloga transportne politike EU na razvoj lučkih sustava. Inteligentni lučki sustavi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jolić, N.: Luke i ITS, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
9. Jolić, N.: Logistika i ITS, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.
10. Nastavni materijali s predavanja i vježbi
Preporučena literatura:
2. Alderon, P.: Port management and operations, LLP Reference Publishing, London, 1999.
3. Dundović, Č.: Lučki terminali, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2002.
4. Dundović, Č., Kesić, B.: Tehnologija i organizacija luka, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2001.
5. Ivaković, Č., Božičević, D., Smoljić, Lj., Đaković, N.: Osnove vodnog prometa, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.
7. Kesić, B.: Ekonomika luka, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2003.
8. Ligteringen, H.: Ports and terminals, Delft University of Technology, Delft, 2000.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže