Osnove tehnologije zračnog prometa
Kratica: OSTEHZRP Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Pavlin
Izvođači: v. pred. mr. sc. Miroslav Borković ( Predavanja )
dr. sc. Ružica Škurla Babić ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Pojam i sadržaj tehnologije zračnog prometa. Zračni promet kao podsustav prometnog sustava, elementi sustava i specifičnosti. Pregled povijesnog razvoja zračnog prometa, obilježja suvremenog međunarodnog zračnog prometa. Međunarodni organizacijski i normativni ustroj zračnog prometa. Osnovne značajke tehnologije prijevoza u zračnom prometu. Prometno-tehnološke značajke zrakoplova komercijalne namjene. Eksploatacija zrakoplova. Prometno-tehnološke značajke zračnih luka. Prometni tokovi u zračnim lukama. Značajke i organizacija rada operatera kontrole letenja. Prometni pokazatelji zračnih prijevoznika, zračnih luka i operatera kontrole letenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Radačić, Ž., Suić, I., Škurla Babić, R: Tehnologija zračnog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
2. Belobaba, P. P., Odoni, A., Barnhart, C.: The Global Airline Industry, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK, 2009.
3. Doganis, R.: The Airline Business in the 21st Century, Routledge, London, UK, 2007.
4. Doganis, R.: Flying off Course, Routledge, London, UK, 2010.
5. De Neufville, R., Odoni, A., Belobaba, P. P.: Airport Systems, planning, design and managment; USA, 2013.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže