Umjetna inteligencija
Kratica: UMJEINT Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 15(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Gold
doc. dr. sc. Edouard Ivanjko
Izvođači: Mario Buntić mag. ing. traff ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Definicija umjetne inteligencije. Sustav zasnovan na znanju. Ontologija. Prikaz znanja. Baza znanja. Mehanizam zaključivanja. Zaključivanje u sustavu temeljenom na pravilima. Stručni sustav. Predikatna logika. Neizrazita logika i zaključivanje. Umjetne neuronske mreže. Genetski algoritam. Inteligentno pretraživanje podataka. Obrada prirodnog jezika. Računalni vid. Sustavi raspodijeljene inteligencije. Modeli inteligentnih posrednika. Inteligentni transportni sustavi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Russell, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2003.
Preporučena literatura:
2. Luger, G.F.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2005.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže