Poštovani, hvala na posjeti.

Svi detalji o ciljevima i načinu funkcioniranja kluba navedeni su u Pravilniku.

Pravilnik o radu Kluba kolekcionara

U njegovom prilogu (na kraju dokumenta) nalazi se i pristupnica koju ispunjenu i ispisanu možete poslati na fizičku adresu ili skeniranu na elektroničku. Možete ju i ubaciti u klupski kovčežić na ulazu u objekt 71 ili predati osobno predsjedniku, zamjeniku predsjednika ili tajniku Kluba.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da se jave (bilo kojim komunikacijskim putem) za bilo koji oblik suradnje.

 

Zahvaljujemo se Hrvatskoj pošti d.d., a posebno gospodinu Ivi Aščiću koji je posredno potaknuo osnivanje Kluba doniranjem edukativno-promidžbenog paketa filatelističkih materijala.

Osim tog materijalnog poticaja, brojni su i utjecaji (izravniji ili posredniji) osoba koje su sudjelovale u kreiranju i realizaciji ovakve ideje pa ih se navodi skupno bez redosljedne kategorizacije: Hrvoje Gold, Romina Jovančević, Božidar Sever, Ivan Drašković, Daniel Dekany, Miroslav Momčilović, Goran Obad, Sanja Minđek, Dijana Bunjko, Monika Barišić, Pero Tabak, Andrej Sardelić, Krešimir Poić,  Davor Franjković, Ivan Grgurević, Zdravko Šašek kao i drugi na različite druge načine (obiteljske, odgojne, kulturološke, profesionalne, tradicijske itd.).

Kronologija osnivanja Kluba:

  • na 9. sjednici Kolegija dekana (12.12.2016.) prihvaćena je inicijativa Zavoda za poštanski promet o osnivanju Kluba kolekcionara Fakulteta prometnih znanosti
  • na 38. sjednici Fakultetskog vijeća (27.6.2017.) prihvaćen je Pravilnik Kluba
  • temeljem prijedloga Zavoda za poštanski promet, članka 27. Statuta Fakuleta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i članka 10. Pravilnika o radu Kluba dekan je 29.9.2017. donio odluku o imenovanju tijela kluba u sastavu:
    • predsjednik Kluba: doc.dr.sc. Tomislav Kljak
    • zamjenik predsjednika: prof.dr.sc. Zvonko Kavran
    • tajnik kluba: dr.sc. Katarina Mostarac

koja je stupila na snagu 01.10.2017. g.

 

KLUPSKA  DOGAĐANJA

objavljeno: 26.09.2018.: Izložba značaka i medalja (pošta / PTT / filatelija)

Od 01. listopada do 01. prosinca 2018. (ponedjeljkom 8-12) na ZUK Borongaj, objekt 71, soba P-10 bit će izložene značke i medalje tematski vezane uz poštu, PTT, filateliju. Ulaz je slobodan. Za eventualne druge termine potrebno se posebno dogovoriti. Veselimo se Vašem dolasku!

 

 

objavljeno 22.01.2018. Izložba ljubavnih razglednica

Od 01. do 16. veljače  (ponedjeljak / srijeda / petak od 8 do 12 sati) na ZUK Borongaj, objekt 71, soba P-10 bit će dostupna prigodna izložba ljubavnih razglednica. Detaljnije u privitku:

valentinovo plakat

Veselimo se Vašem dolasku.

ZANIMLJIVE  INTERNET  POVEZNICE

objavljeno 10.11.2017.

Na slijedećoj poveznici moguće je pregledati digitaliziranu zbirku člana našeg Kluba na temu avionske filatelije:

https://www.facebook.com/pg/Aviation.Philately/photos/?tab=albums

objavljeno 17.11.2017.  (anketni upitnik o kolekcionarstvu)

Poštovani, molimo Vas da nam pomognete prikupiti podatke vezane uz temu kolekcionarstva.
Ova anketa je svojevrsno predistraživačko prikupljanje osnovnih podataka da se dobije procjena broja i vrste aktivnih kolekcionara te mogući potencijali onih koji nisu kolekcionari. Cilj je utvrditi ključne zakonitosti vezane uz trendove razvoja kolekcionarstva. Naime, promjene društvenog okruženja (digitalizacija, geopolitičke promjene, ekonomske, obrazovne, kulturološke i sl. promjene) pretpostavljeno utječu na određeni način i na samo kolekconarstvo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdxfdX7e9O4r-Uecxfw5Tl1C3188vOoRghk_ecSKDSSC0sgw/viewform?usp=sf_link

Molimo Vas da anketu (poveznica iznad) ispunite bez obzira da li jeste ili niste kolekcionar. Ispunjavanje ankete pretpostavlja utrošak 5-10 minuta vremena, odnosno odgovore (izbor od ponuđenih) na 15-20 pitanja (ovisno da li jeste ili niste kolekcionar).