2. krug Natječaja za stručnu praksu za razvoj digitalnih vještina u Švicarskoj

Sveučilište u Zagrebu raspisuje 2. krug Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u Švicarskoj za razvoj digitalnih vještina u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 03. 06. 2019. do 31. 05. 2020. Natječaj je ograničenog karaktera s obzirom na vrstu prakse – razvoj digitalnih vještina i zemlju u [...]

Rezultati natječaja – ERASMUS+ za studijski boravak studenata za ak. godinu 2019./20.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 15. travnja 2019. g. prve rezultate natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu 2019./20. Rezultati i upute za prijavljene studente dostupni su na stranicama Sveučilišta. Žalbe Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak podnosi se na adresu Fakulteta prometnih znanosti, [...]

Najava 1. kruga Natječaja – Erasmus+ stručna praksa, 2019./20.

U pripremi je 1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za 2019./20. Sveučilište u Zagrebu natječaj planira otvoriti u svibnju 2019. Planirano je da mogući početak mobilnosti bude u vremenskom okviru od najranije sredine srpnja 2019. – najkasnije 31.12.2019. Detaljne i konačne informacije bit će objavljene u natječaju.