VAŽNI DATUMI


Slanje rada:

01. lipanj 2016.

27. lipnja 2016.

Potvrda prihvaćanja rada:

01. srpnja 2016.

11. srpnja 2016.

Registracija sudionika:

20. srpnja 2016.

Uplata kotizacije do:

20. srpnja 2016.

Konferencija:

22. rujna 2016.