Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Pomorski fakultet u Splitu

Fakulteta za pomorstvo in promet Univerza v Ljubljani

Hrvatska gospodarska komora

o r g a n i z i r a j u


10. Međunarodno znanstveno savjetovanje

Luke i plovni putovi


Pod pokroviteljstvom

Savjetovanje će se održati 22. rujna 2016.
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, Zagreb

10. Međunarodno znanstveno savjetovanje POWA 2016 održati će se u Zagrebu u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2. Savjetovanje POWA se do danas, izuzev u Zagrebu održavalo i na nekoliko lokacija diljem Hrvatske, kao što su Split, Vukovar, Dubrovnik i Sisak sa sudjelovanjem mnogih stručnjaka iz područja struke i znanstvene zajednice. Organizator ovogodišnjeg savjetovanja je Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u suorganizaciji s Pomorskim fakultetom u Splitu, Fakulteto za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani i Hrvatskom gospodarskom komorom te pod pokroviteljstvom Međunarodne komisije za sliv rijeke Save. Razvijena prometna infrastruktura temeljna je pretpostavka razvoja prometnog sustava, a razvijen prometni sustav neophodan je za uravnotežen regionalni, ekonomski i socijalni razvoj. Suradnja na području prometne infrastrukture ostvaruje se kroz usklađenost nacionalnih interesa s interesima Europske unije i susjednih zemalja. Inicijative Europske unije provode se u sklopu CEF-a (Instrument za povezivanje Europe), TEN-T-a (Transeuropska prometna mreža) i TEM-a (Transeuropske autoceste), te makroregionalnih strategija poput Strategije EU za dunavsku regiju i Strategije EU za jadransku i jonsku regiju i prekogranične suradnje. Svrha savjetovanja POWA je okupljanje te razmjena ideja, znanja i vještina ključnih dionika iz područja vodnog prometa s ciljem razvoja diskusije između znanstvenika i gospodarstvenika na temu trenutačnih i budućih smjernica razvoja politika vodnog prometa Europske Unije s naglaskom na Republiku Hrvatsku. Bitno je naglasiti kako je savjetovanje POWA podržano od strane Hrvatske akademske zajednice te lučkog i gospodarskog sektora.