POSEBAN DIO

STUDENTSKA SEKCIJA

Poseban dio Savjetovanja, kao posebna sekcija poster sesije, je posvećen prezentaciji najboljih studentskih radova (stručni radovi). Studenti diplomskog studija mogu prijaviti radove koji obuhvaćaju tematske cjeline Savjetovanja.

Autori stručnih radova moraju poštivati iste rokove kao i autori znanstvenih radova (rokovi su navedeni pod VAŽNI DATUMI). Prilikom registracije i slanja rada putem aplikacije SLANJE RADA, obvezno je izabrati STUDENTSKA SEKCIJA kao vrstu sudjelovanja.

Napomena: Radovi studenata Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, koji budu prihvaćeni, izuzeti su plaćanja kotizacije. Svi studenti koji žele biti sudionici savjetovanja moraju se obvezno prethodno registrirati putem aplikacije REGISTRACIJA (rokovi su navedeni pod VAŽNI DATUMI).