PREZENTACIJE RADOVA


Ukoliko se odlučite za prezentaciju svoga rada molimo Vas da to naglasite već kod slanja rada, kako bi Vas mogli uvrstiti u Program međunarodnog znanstvenog savjetovanja. Kod slanja rada preko on-line aplikacije "Slanje rada" potrebno je označiti kućicu "Prezentacija".

Pozitivno recenzirani radovi (unutar obje sesije: Prezentacije i Poster) bit će objavljeni u Zborniku radova sa Savjetovanja na CD-ROM-u (sa ISSN-om). Prezentaciju rada potrebno je poslati na e-mail powa@fpz.hr, najkasnije dan prije savjetovanja.

Vrijeme izlaganja prezentacije ne bi trebalo biti duže od 15 min, podijeljeno na: 10 min za izlaganje i 5 min za raspravu.