Priprema i slanje radova


Rad mora sadržavati:

Potpune podatke svih autora rada ( ime, prezime, ustanova, adresa, poštanski broj, grad, država, email),

Naslov rada (na engleskom jeziku i materinjem jeziku),

Sažetak (na engleskom i materinjem jeziku),

Ključne riječi (na engleskom i materinjem jeziku),

Tekst rada (na engleskom jeziku),

Popis literature.

Jezik savjetovanja je HRVATSKI i ENGLESKI JEZIK.

Prije slanja rad je potrebno oblikovati u skladu s priloženim uputama. Kako bi Vam olakšali oblikovanje u prilogu se nalazi primjer rada s detaljnim uputama za oblikovanje. Rad kopirajte u priloženi dokument te ga oblikujte sukladno smjernicama.

Upute za oblikovanje rada - Download TEMPLATE
Rad se predaje elektronski preko on-line aplikacije "Slanje rada" u MSWord. Svaki autor može sudjelovati najviše na 2 rada.
Ukoliko je slanje vašeg dokumenta bilo uspješno, primit ćete odgovor e-mailom u roku 48 sati.

Ukoliko ne primite obavijest, znači da slanje nije izvedeno uspješno, molimo pokušajte ponovno ili nas kontaktirajte na email powa@fpz.hr

Pozitivno recenzirani radovi bit će objavljeni u Zborniku radova sa Savjetovanja na CD-ROM-u (sa ISSN-om).