Prigodni poštanski žig Fakulteta prometnih znanosti

Izvor: v2.fpz.hr

1984. godine Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu registriran je kao samostalna znanstveno-nastavna i znanstveno-istraživačka organizacija čija je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Fakultet je u vremenu nakon osamostaljivanja prolazio kroz više faza razvoja uz promjenjivi uspjeh u dokazivanju svoje matičnosti u rješavanju prometnih problema. Danas se može reći da je Fakultet prometnih znanosti uspješno preuzeo ulogu čelne institucije u promicanju znanstvene, nastavne i stručne misli u području tehnologije prometa i transporta u Republici Hrvatskoj.

Izvor: Klub kolekcionara Fakulteta prometnih znanosti

Na smjeru poštanski promet izvodi se nastava iz kolegija Filatelija u sklopu koje je nastala inicijativa osnivanja Kluba kolekcionara Fakulteta prometnih znanosti. Klub kolekcionara je formalno osnovan donošenjem Pravilnika o radu Kluba 6. srpnja 2017. godine. Klub kolekcionara ima 12 članova, od kojih je 7 studenata i 5 nastavnika s različitih smjerova na Fakultetu. Povodom obilježavanja 35 godina visokoškolske nastave na Fakultetu prometnih znanosti Klub kolekcionara inicirao je izdavanja ovog prigodnog žiga.

Izvor: v2.fpz.hr

Prigodni poštanski žig je žig mjesta i datuma s crtežom, simbolom ili prigodnim tekstom kojim se na ovaj način obilježava neki događaj, proslava ili slično, a upotrebljava se samo u određenoj pošti na određeno vrijeme. Koristi se za poništavanje poštanskih maraka, stavljanje otisaka na poštanske pošiljke, prigodne omotnice, dopisnice, razglednice i ostale filatelističke proizvode.

Izvor: v2.fpz.hr

Na inicijativu Zavoda za poštanski promet i Kluba kolekcionara Fakulteta prometnih znanosti u suradnji s Hrvatskom poštom, 18. siječnja 2019. godine sve pismovne pošiljke u poštanskom uredu 10142 Zagreb (Kennedyev trg 11) otišle su s prigodnim žigom Fakulteta prometnih znanosti. Također, u planu je izdavanje prigodnog žiga na Dan Fakulteta 10.10.2019., povodom obilježavanja 35 godina Fakulteta prometnih znanosti na 350-tu godišnjicu Sveučilišta u Zagrebu.


Izvor: v2.fpz.hr, Klub kolekcionara Fakulteta prometnih znanosti

Close