Sigurnost zračnog prometa u Aziji

APAC region

Kako smo ranije na ovom portalu pisali, Azija je u jeku najvećeg porasta operacija u svjetskom zračnom prometu. Projekcije od strane najvećih proizvođaća zrakoplova ukazuju na daleko najveći broj prevezenih putnika u sljedećih 5 i 10 godina. Već sada, prema podacima međunarodnog udruženja zrakoplovnih prijevoznika IATA-e (International Air Transport Association) broj prevezenih putnika u Aziji iznosi čak 36% ukupnog svjetskog zračnog prometa. Naznake da će se taj broj povećavati jednakom, ako ne i većom stopom rasta očituju se u konstantnom rastu BNP-a (bruto nacionalnog proizvoda). Vrlo je očita linearna korelacija ukupne stvorene vrijednosti jedne zemlje i porasta broja prevezenih putnika – porast jedne vrijednosti ima rezultat proporcionalnog povećanja druge.

Sigurnost u Azijskom zračnom prometu

Pokazatelji sigurnosti zračnog prometa zone Azije i Pacifika su prema podacima Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva ICAO iznad svjetskog prosjeka.

Trend nesreća kroz period 2007 – 2016 u regiji Azija i Pacifik //Izvor: ICAO

Indeks efektivne implementacije je prema ICAO na 59.61% (od maksimalnih 100%). Ovaj indeks je mjera učinkovitosti sustava upravljanja sigurnošću država, i regija, a temelji se na propisima definiranim od strane ICAO organizacije u pogledu sigurnosti. Neki od najvažnijih elemenata ukupne sigurnosti mogu se sažeti u sljedeće aspekte zračnog prometa:

  • sposobnost zrakoplova za zadovoljavanje standarda tehničke ispravnosti (plovidbenosti zrakoplova)
  • razina istrage zrakoplovnih nesreća i incidenata
  • prijevoz opasne robe

Je li budućnost sigurnosti APAC regije upitna?

Gotovo cjelokupna industrija teži standardu održavanja kakav se provodi na Zapadu – odnosno, za velik dio svijeta, Europa i USA. Nedavne nesreće zrakoplova tipa Boeing 737 MAX 8 dovele su u pitanju prestiž kojeg nosi ime Boeing u industriji. Jesu li procesi kroz koje prolaze zrakoplovi prilikom dizajna, izgradnje i certificiranja dostatni? Kako odgovoriti na prijetnje koje dolaze od “najpouzdanijih” i kvalitetno gotovo neupitnih igraća na svjetskoj sceni? Hoće li porast broja prevezenih putnika i operacija neminovno narušiti sigurnost zračnog prometa? Sasvim je jasno kako će do odgovora ovih pitanja doći, broj putnika i operacija neupitno rasti, a sigurnost zračnog prometa nastaviti biti tema daljnjih rasprava.

//Izvor: ICAO Annual Report 2017

O autoru

Ivica Stepanić
Student pete godine zračnog smjera Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, novinar studentskog internet portala prom.com.hr. Posebno zanimanje za sigurnost zračnog prometa u segmentima održavanja zrakoplova, sustava upravljanja sigurnosti zrakoplovnih kompanija i kontrole kvalitete.
Close