RADAR (Procjena rizika na cestama dunavske regije)

Izvor: www.interreg-danube.eu

Veliki dijelovi cestovne mreže dunavske regije slabo su osigurani, posebno za ugrožene sudionike u prometu, a stope smrtnosti u mnogim zemljama veće su od prosjeka EU-e. U mnogim zemljama pristupi problemu variraju.

Projekt RADAR provodit će aktivnosti učenja i transnacionalne suradnje kako bi pomogao relevantnim organizacijama dunavske regije da identificiraju rizik na svojim cestovnim mrežama i pomognu im sustavno smanjiti rizik poboljšanjem cestovne infrastrukture.

Projekt RADAR rješava razlike u razinama sigurnosti cestovne infrastrukture između zapadnih i istočnih zemalja EU-e. Pridonijet će poboljšanju znanja i kapaciteta svih uključenih dionika u dunavskoj regiji za uspješno rješavanje sigurnosti cestovne infrastrukture. Projekt RADAR olakšat će transnacionalno znanje i postupke razmjene najboljih praksi i izraditi alate spremne za korištenje za poboljšanja koja su dostupna na svim nacionalnim jezicima vladama zemalja sudionica.

Vrijeme je za djelovanje

Nacionalnim planovima djelovanja RADAR partnerstvo će definirati jasne korake za provedbu, a pilot aktivnosti pomoći će lokalnim vladama da odrede prioritetne dionice cesta visokog rizika. Razvoj koncepcijskih planova za cestovnu izgradnju spreman za implementaciju identificirat će specifične potrebe na određenim mjestima prije provedbe protumjera protiv sudara.

Udruženje transnacionalne skupine stručnjaka za sigurnost cestovnog prometa učvrstit će znanje u cijeloj regiji i privući doprinos izvan granica prema prvoj regionalnoj strategiji za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture dunavske regije.

RADAR postaje instrument u izgradnji regionalnih kapaciteta i strateških akcijskih planova za pametne investicije cestovne infrastrukture utemeljene na dokazima u Istočnoj Europi.

Izvor: www.interreg-danube.eu

RADAR obuka o sigurnosti cestovne sigurnosti započela je u Sloveniji

U okviru projekta RADAR, Automobile and Motorcycle Association of Slovenia (AMZS) provela je, 22., 25. i 26. ožujka 2019. godine, trodnevnu obuku inženjera, projektanata cesta, drugih stručnjaka koji se bave cestama i prometom, kao i predstavnika cestovnog prometa te vlasti koje su odgovorne za projektiranje, upravljanje i održavanje cesta.

RADAR obuka o sigurnosti cestovne infrastrukture priznata od strane Inženjerske komore Slovenije

Trodnevne tečajeve o sigurnosti na cestama priznala je Inženjerska komora Slovenije (IZS) za licencirane inženjere u procesu obnavljanja njihovih IZS licenci, dobivši 2 boda za svaki dan sudjelovanja. Od licenciranih inženjera IZS-a se traži da pohađaju kontinuiranu edukaciju kroz stručne programe, seminare i obuku.

Glavna je tema trodnevnog tečaja obuke “Sigurna cestovna infrastruktura i njezina dodatna vrijednost u promicanju sigurnosti na cestama”.

Obuka o sigurnosti na cestama će:

 • analizirati podatke o sigurnosti na cestama koji naglašavaju opseg programa prometnih trauma u regiji;
 • pokazati potrebne metode i podatke te rangirati prioritete sigurnosti cestovne infrastrukture u svakoj zemlji dunavske regije;
 • predstaviti i objasniti značajke dizajna cesta koje mogu smanjiti učestalost i ozbiljnost prometnih nesreća;
 • obučiti lokalne stručnjake kako provoditi istraživanja na cesti i provoditi analizu sigurnosti u cestovnom prometu u softveru ViDA (vida.irap.org).

Projekt RADAR se nadovezuje na projekt sigurnosnih puteva za jugoistočno susjedstvo koji je omogućio široku primjenu postupaka za procjenu cesta iRAP i EuroRAP. Danas se provode u više od 80 zemalja diljem svijeta. EuroRAP procjena sigurnosti cestovnog prometa i parametara sigurnosti na cestama komplementarni je program EuroNCAP-a koji procjenjuje sigurnosne značajke vozila.

RADAR obuka za sigurnost na cestama raspoređena u deset zemalja

U razdoblju od ožujka do studenog 2019. godine u Mađarskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bugarskoj, Moldaviji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Austriji i Češkoj bit će raspoređeni trodnevni treninzi s dodatnim dvodnevnim tečajevima webinara.

RADAR – U Hrvatskoj se nastavlja obuka o sigurnosti cestovne infrastrukture

Izvor: www.interreg-danube.eu

Nakon uspješno odrađenog prvog treninga projekta RADAR za sigurnost cestovne infrastrukture u Sloveniji, partner projekta RADAR, Fakultet prometnih znanosti (FPZ), organizirao je i održao drugi krug treninga vezano uz prometnu infrastrukturu u Hrvatskoj od 2. do 4. travnja 2019. godine. Obuka je bila izuzetno prihvaćena, a posjećenost je bila izvan svakog očekivanja. S ponosom ističemo da je skupina sudionika predstavljala nacionalne dionike, donositelje odluka, nevladine organizacije i sve druge institucije koje su zainteresirane učiniti ceste u Hrvatskoj sigurnijima.

Izvor: www.interreg-danube.eu

Nesumnjivo, obuka je izazvala veliko zanimanje, upoznala ciljne skupine s ciljevima i metodologijom projekta RADAR, u nadi da će ljude nadahnuti da naprave promjenu.

Trening je vodio Bojan Jovanović (FPZ), doc. dr. sc. Marko Ševrović, vodeći partner The European Road Assessment Programme (EuroRAP) i Jure Kostanjšek (AMZS) koji su uspjeli zadržati interes sudionika za sva tri dana, a prisustvo i interaktivnost nisu se smanjili ni treći dan.

Izvor: www.interreg-danube.eu

FPZ je osigurao učionice s računalima za 2. i 3. dan kako bi se preko ViDA webtool-a upoznali sa Star Rating-om, mapiranjem rizika te planovima investicija u sigurnije ceste, s vježbama u realnim uvjetima na hrvatskim cestama.

Interaktivnost i rasprave o važnim pitanjima sigurnosti na cestama pokazuju se kao odlična formula za podizanje svijesti o najnovijim trendovima u sigurnosti na cestama, koje projekt RADAR želi promicati na svim razinama dunavske regije.

Glavni ciljevi projekta RADAR

Cilj projekta RADAR (Procjena rizika na cestama dunavske regije) je poboljšati sigurnost cestovne infrastrukture u dunavskoj regiji povećanjem kapaciteta i jačanjem transnacionalne suradnje za sve korisnike cesta, uključujući ranjive sudionike u prometu na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj dunavskoj cestovnoj mreži. Jedna od glavnih zadaća projekta RADAR je identificirati rizik na cestovnoj mreži i ponuditi planove za sustavno smanjenje tog rizika poboljšanjem infrastrukture i rasporeda cesta.

Tečajevi i studentski posjeti stručnjacima za sigurnost u cestovnom prometu vodit će projektne partnere kroz korake od analize sigurnosti na njihovoj cestovnoj mreži do definiranja rješenja za sigurnost na cestama koja su isplativa i vjerojatno generiraju najveće smanjenje sudara i žrtava.

Izvor: www.interreg-danube.eu

Pokriće izlaza projekta:

Koncept obuke o cestovnim sigurnosnim postupcima

 • Uključiti materijale za obuku i alate za izvođenje tečajeva osposobljavanja na nacionalnim jezicima teritorija suradnje Dunavskog transnacionalnog programa.

Tečajevi osposobljavanja

 • Petodnevne tečajeve obuke u svakoj zemlji kako bi se povećali kapaciteti glavnih nacionalnih dionika kako bi se identificirali rizici na cestovnoj infrastrukturi i provela poboljšanja na temelju najboljeg omjera troškova i koristi.

Studijske posjete

 • U Sloveniji/Hrvatskoj, Mađarskoj, Slovačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu organizirat će se dvodnevne studijske posjete radi razmjene najbolje prakse i prijenosa znanja relevantnih za rješenje za poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa.

Strategija poboljšanja sigurnosti dunavske cestovne infrastrukture

 • Uključuje viziju ciljeva za sigurnost cestovnog prometa u regiji, koja je izradila parametre kao rezultat rada unutar stručne skupine za sigurnost na cestama (RSEG).

Akcijski plan poboljšanja sigurnosti dunavske cestovne infrastrukture

 • Ciljevi Strategije za poboljšanje sigurnosti dunavske cestovne infrastrukture raščlanjeni su na konkretne aktivnosti kao dio Akcijskog plana za poboljšanje sigurnosti dunavske cestovne infrastrukture.

Akcijski plan provodi nacionalne radionice

 • Radionice koje organiziraju projektni partneri predstavit će i raspravljati o akcijskim planovima s donositeljima odluka i drugim dionicima.

Pilot aktivnosti na četiri tematska područja sigurnosti na cestama

 • Pilot aktivnosti se provode u osam zemalja (Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Srbija, Češka, Bosna i Hercegovina, Bugarska i Moldavija) kako bi se testirale najbolje prakse dogovorene unaprijed.

Baza podataka o pilot aktivnostima

 • Podaci prikupljeni tijekom provedbe pilot aktivnosti bit će pohranjeni u bazi podataka s važnim informacijama o rasporedu cesta i cestovnoj infrastrukturi.

Projektni partneri i dionici

Sustav konzorcija RADAR pruža izvrsnu kombinaciju znanstvenog i tehničkog pristupa, s iskustvom u vještinama zagovaranja, kao i sve potrebne vještine koje će pomoći u postizanju ciljeva projekta. Projekt će potaknuti znanje, stručnost i transnacionalnu suradnju, povećati institucionalne kapacitete i donijeti veliku korist uključenim teritorijima.

Snažna suradnja između vlade i operativnih inženjera spasit će živote

Cilj projekta RADAR je pridonijeti zatvaranju jaza između politike i prakse u cestovnoj sigurnosti sa suradnjom između vlasti i vlasnika autocesta radi smanjenja broja žrtava. U tom smislu, tijekom trogodišnjeg rada projekta RADAR, projekt će se baviti nacionalnim javnim tijelima, javnošću, interesnim skupinama i nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, stručnjacima i posebno inženjerima za sigurnost na cestama.


Izvor: interreg-danube.eu

Close