Tračnice pripadaju vlakovima

Izvor: www.globalrailwayreview.com

Neovlašten prelazak preko željezničke pruge i sigurnost pruge ponekad se može predvidjeti kada se govori o sigurnosti prijevoza. Centar za istraživanje prometa (CDV) namjerava to promijeniti pomoću novog obrazovnog video materijala koji će se distribuirati u školama u Češkoj Republici. Pavlina Skladana, Pavel Skladany i Pavel Tučka iz CDV-a objašnjavaju više.

U nesrećama na tračnicama koje se javljaju kao posljedica neovlaštenog prelaska preko željezničke pruge u Češkoj Republici, strada oko 200 žrtava godišnje. Povećanje obrazovanja u vezi s ovom temom pomoglo bi u značajnom smanjenju tog broja, ali mladi ljudi, i u određenoj mjeri šire stanovništvo, imaju relativno male mogućnosti za učenje o sigurnom ponašanju na tračnicama. Stoga je Centar za istraživanje prometa (CDV) objavio dva obrazovna videa namijenjena učenicima različitih dobi. Ovaj obrazovni materijal ima financijsku potporu Ministarstva prometa u okviru subvencije za posebne namjene u 2018. godini, s ciljem povećanja svijesti o sigurnosti na željezničkim prugama.

Ciljani obrazovni materijal za mlade

Početni projekt proizašao je iz ideje da se ciljani obrazovni materijal cirkulira među mladima jer su oni osjetljiviji na nove informacije nego odrasli, a dodatno će im stečeno znanje poslužiti u daljnjem tijeku života. Štoviše, djeca, posebno ona mlađa, često su dobri distributeri informacija, što znači da su ciljane skupine djeca, pa tako i cijele obitelji.

Izvor: www.globalrailwayreview.com

Projekt je utemeljen na iskustvu, znanju i stavovima mladih ljudi, a ne samo na statistikama prometnih nesreća. Cilj projekta bio je definirati čimbenike koji se moraju zadržati u najvišem rangu pri formiranju obrazovnog materijala vezanog uz neovlašteni prelazak preko željezničke pruge. Organizirano je nekoliko vrsta istraživanja u školama, a iz opažanja i upitnika dokumentirani su stavovi.

Potrebne su obrazovne mjere

Rezultati primarnog istraživanja potvrdili su da su odgojne mjere nužne jer djeca i mladi ljudi prelaze željezničku prugu ne samo kako bi uštedjeli vrijeme, već i kao aktivnost u slobodno vrijeme: igre uključuju promatranje koliko se netko može približiti pruzi, staviti predmete na tračnice te snimati fotografije. U školi, izlaganje sigurnosnim informacijama koje se odnose na sigurno ponašanje u blizini pruge ili pravila koja se odnose na prelazak preko željezničke pruge, je minimalno. Obrazovanje se obično više uspredotočuje na pitanja vezana uz sigurnost na cestama.

Izvor: www.globalrailwayreview.com

U načelu, djeca prepoznaju da je prelaženje i hodanje po prugama u područjima koja nisu osigurana nezakonito i može rezultirati kaznenim postupkom. No, kada se odrasli često koriste raznim prečacima, percepcija o nezakonitosti takvog ponašanja je minimalizirana, a ponašanje “normalizirano”. Istodobno mladi se gotovo nikada ne susreću s bilo kakvim oblikom nadzora ili izvršenja od strane policije ili željezničkog osoblja, a to su upravo mjere koje bi ih spriječile u novlaštenom prelasku preko željezničke pruge.

Unatoč općem znanju o rizicima neovlaštenog prelaska preko željezničke pruge, djeca vjeruju da su pojedini prečaci sigurni, ako se koriste određene mjere opreza: povećan oprez, poznavanje voznih redova ili praćenje svjetlosnih signala na pruzi. Rezultati istraživanja otkrivaju da djevojčice češće nego dječaci, priznaju eventualnu nesreću usporkos oprezu, bilo da se radi o spoticanju ili padu prilikom prelaska preko željezničke pruge.

Pritisak vršnjaka i kazne

Najvažnije je da je studija pokazala da je grupna usklađenost pravi problem koji stoji iza neovlaštenog prelaska preko željezničke pruge. Djeca se obično ponašaju na sličan način kao i većina u grupi, a pritisak vršnjaka da se prilagode većini može dovesti do problema.

Studija je također pokazala da roditelji, učitelji i druge odrasle osobe ne utječu na stavove i ponašanja mlađih ljudi. Djeca i dalje koriste neovlaštene prečace za prelazak preko željezničke pruge unatoč mogućim zabranama roditelja. Međutim, često roditelji nisu informirani o ponašanju svoga djeteta, ili ga zanemaruju, kao i učitelji. Odrasli tada služe kao primjer nepoželjnog ponašanja, a ne dobre prakse.

Roditeljska tolerancija prema neovlaštenom prelasku preko željezničke pruge značajno varira ovisno o području; tamo gdje željeznička pruga predstavlja važnu barijeru između dva dijela grada, neovlašten prelazak preko željezničke pruge postaje uobičajen. U tom području su obrasci rizičnog ponašanja karakteristični za cijele obitelji. Istraživanje je također otkrilo da velika većina građana koji žive u blizini žejezničke pruge ne poštuju važna sigurnosna upozorenja, uključujući informacije o tome gdje i kada su prijelazi ispravno osigurani, ili koji su rizici od neovlaštenog prelaska preko željezničke pruge.

Praznine u znanju i različiti stavovi

Rezultati istraživanja upućuju na osnovne nedostatke u znanju i različite stavove prema neovlaštenom prelasku preko željezničke pruge. Ta bi odstupanja trebala postati metom obrazovnog materijala. Praznine koje djeca izlažu u vezi neovlaštenog prelaska preko željezničke pruge, ogledaju se u prazninama u znanju koje imaju odrasli. Obje se skupine oslanjaju na osobne procjene udaljenosti i brzine vlaka, voznog reda i zvukova koji nastaju pri približavanju vlaka. Za razliku od odraslih, mladi ljudi imaju više povjerenja u svoje sposobnosti da prijeđu neosigurana i neovlaštena područja, ali ne mogu u potpunosti shvatiti moguće posljedice svojih postupaka. Obrazovni materijal također treba imati za cilj istaknuti probleme i rješenja koja prate pritisak vršnjaka.

CDV je izradio dva kratka edukativna filma koji su ukratko osvijestili osnovna načela sigurnog ponašanja u kontaktu sa željezničkim prugama. Ovaj materijal također uključuje i posljedice nepoštivanja ovih načela.

Tračnice pripadaju vlakovima

Oba videozapisa dijele naziv “Tračnice pripadaju vlakovima” i usmjereni su na dvije različite dobne skupine, od 11 do 14 godina i od 15 do 18 godina. Međutim, to nije namijenjeno samo djeci, druge dobne skupine također mogu imati koristi. Oba videa pokazuju nekoliko uobičajenih situacija u kojima se akteri ne ponašaju na odgovarajući način u području željezničkih pruga. Karakter jednog videa suočava se s kaznom za dječakovo ponašanje od strane policije, njegove škole i roditelja, dok je u drugom videu dječakovo ponašanje smrtonosno.


Izvor: globalrailwayreview.com

Close