Radionica projekta SORDITO

Fakultet prometnih znanosti na svojim internetskim stranicama objavio je poziv na radionicu projekta SORDITO koji prenosimo u cijelosti:

“Zavod za Inteligentne transportne sustave Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu organizira Radionicu projekta SORDITO za logističke tvrtke koja će se održati u srijedu, 13. siječnja 2016. godine u amfiteatru Objekta 69, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska cesta 83A, Zagreb s početkom u 16:00 sati. Projekt SORDITO – Sustav za Optimizaciju Ruta u Dinamičkom Transportnom Okruženju je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije kroz povezivanje istraživačkih organizacija s poslovnim sektorom, a sudjeluju Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, kao Prijavitelj, i tvrtka Mireo d.d. kao Partner. Usmjeravanjem istraživanja prema potrebama gospodarstva planiran je razvoj i testiranje novog algoritma za optimiranje plana ruta distribucije, temeljenog na profilima brzina. Novi algoritam će uvažavati vremensku komponentu (što trenutno dostupni algoritmi ne uzimaju u obzir) te će biti precizniji u izbjegavanju zagušenja u prometu.

Za sudjelovanje na Radionici nije predviđena kotizacija, a Vaše prijave možete slati na adresu skireta@fpz.hr.”

www.fpz.unizg.hr/sordito/512/

O projektu SORDITO

Projekt SORDITO punog naziva, sustav za optimizaciju ruta u dinamičkom transportnom okruženju, započet je u okviru operativnog programa regionalne konkurentnosti s pozivom na jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije. Prijavitelj projekta je Fakultet prometnih znanosti, a partner projekta je tvrtka Mireo d.d. Projekt je započeo u listopadu 2014. godine, a trajat će do veljače 2016. godine, odnosno 16 mjeseci.

Budžet projekta je gotovo tri i pol milijuna kuna, a financiran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj uz posredništvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Voditelj projekta je prof.dr.sc. Tonči Carić sa Zavoda za ITS na Fakultetu prometnih znanosti, a uz njega angažirano je još 12 profesora i inženjera istraživača.

www.fpz.unizg.hr/sordito/U kratkim crtama, projektom SORDITO već se izradio funkcionalni pregled profila brzina svih cestovnih segmenata, zahvaljujući GPS podacima koji su se dobili praćenjem preko 4000 vozila u razdoblju od pet godina (2009-2014) koje je isporučila tvrtka Mireo, glavni partner ovog projekta. Profil izračunatih brzina određenih prometnih segmenata ili čitavih područja daje jasan uvid u karakteristike prometnog toka i to u svakom dijelu godine, tjedna ili dana, sve do najmanjih petominutnih intervala na području čitave Hrvatske. Takav skup informacija koristiti će se kao podloga za lociranje zona usporenja i mjesta zagušenja, te za razvoj, proširenje i prilagodbu postojećih algoritama za računanje ruta u navigaciji osobnih vozila ili flota vozila pri dostavi odnosno prikupljanju, što konačno smanjuje logističke troškove odnosno troškove vožnje.

U sklopu projekta razvijena je i web aplikacija pomoću koje je omogućen uvid u izmjerene i izračunate podatke, te njihovu statistiku, a sve preko interaktivne digitalne karte koja sadrži izračunate profile brzina za svih 450 000 cestovnih segmenata koje se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske. Preko aplikacije je primjerice moguće usporediti podatke koji ukazuju na poznati problem nesrazmjernosti prometne potražnje u ljetnim i zimskim mjesecima, odnosno u različitim dnevnim i tjednim periodima, posebno u primorskoj Hrvatskoj.

Ciljevi SORDITO projekta su povezivanje akademskog znanja i iskustva s gospodarstvom (Mireo d.d.), ovakva suradnja Fakultetu prometnih znanosti omogućuje pristup tehnologiji za praćenje velikog broja vozila, pristup podacima i algoritmima. Drugi ciljevi se odnose na usklađivanje akademskih istraživanja prema konkretnim situacijama u industriji. Uz sve navedeno ovakvim projektima Fakultet može ulagati u istraživačku opremu, te dodatno poticati na komercijalizaciju istraživačkih projekata.

Više o projektu SORDITO možete pronaći ovdje.


Izvori: www.fpz.unizg.hr / www.fpz.unizg.hr/sordito/

O autoru

Alen Pavlić Ravšer
Student diplomskog studija inteligentnih transportnih sustava na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Područja zanimanja: ITS, V2X komunikacija, kooperativni sustavi, ekološki održiva mobilnost, eMobilnost, upravljanje u incidentnim situacijama.
Close