Gradi se biciklistička staza od drveta

Foto: Marin Dokoza

U jednom gradu u Nizozemskoj predviđa se gradnja biciklističke staze od recikliranog drveta. Bila bi ekološki puno prihvatljivija od dosadašnjih i jedina u svijetu te vrste. U planu je da bi bila popločena pločama formiranim od iverja upakiranog zajedno s organskom smolom. Za osvjetljenje je predviđena eko-dinamička LED rasvjeta koja bi osvjetljava samo kad biciklisti prolaze, na način da su postavljeni senzori koji se aktiviraju njihovim dolaskom.

Od iverja upakiranog zajedno s organskom smolom

Do ideje za izgradnju istoga došlo se zbog cilja za prestanak korištenja konvencionalnih, manje ekološki prihvatljivih materijala kao što su beton, aluminij koji zahtjevaju fosilna goriva u proizvodnji i prilično su zahtjevni za recikliranje.

Prvi dio staze koji se napravi biti će dužine samo 200 metara, te će služiti za ispitivanje izdržljivosti materijala u razdoblju od nekoliko godina.

U konačnici, mora se priznati da je ideja jako zanimljiva, posebice iz ekoloških razloga. Ipak, je li taj materijal dovoljno izdržljiv za biciklistički promet? Kad dođe do izgradnje probnog djela, vidjet ćemo.


Izvor: citylab.com

O autoru

Lea Šikić
Urednica rubrike Cestovni promet na Web portalu Prom. Područje interesa: sigurnost cestovnog prometa, prometno planiranje, te upravljanje mobilnošću u gradovima.
Close