Udruženja aviokompanija – je li vrijeme za promjene?

Mnogobrojni promatrači bi mogli zaključiti kako je došao kraj vremenu udruživanja velikih aviokompanija u još veće saveze kao što su primjerice tri najveće avio-grupacije : Star Alliance, SkyTeam i Oneworld, na temelju vidljivih poteškoća u daljnjem poslovanju, ako ne dođe do većih promjena. Zapravo, konzultanti vodeće analitičke kuće Arthur D. Little, u svojem zadnjem izvješću iznose kako već navedene vodeće tri svjetske avio grupacije moraju promijeniti svoje poslovanje. U smislu da će se morati prilagoditi novim marketinškim trendovima. Takav novi, unaprijeđeni model poslovanja će svakako doprinjeti članovima tih grupa aviokompanija.

airline-381236_960_720

Iz ove priče o novim promjena u poslovanju svakako treba izdvojiti aviokompaniju Emirates. Gotovo sve velike aviokompanije su članovi grupacija i gotovo sve imaju pristup istim pogodnostima, neke više neke manje. Pitanje je koji je daljnji korak grupacija kako bi svim svojim članovima, aviokompanijama, omogućile iste ili barem slične pogodnosti?

airport-1108577_960_720Ako se vratimo na sami početak stvaranja grupacija aviokompanija, primjetit ćemo kako je vrijeme u kojem su stvarane bilo vrijeme velike konkurentnosti na tržištu. Desetci aviokompanija su konkurirale jedna drugoj prije negoli je došlo do stvaranja grupacija avio prijevoznika kakve danas poznajemo. U budućnosti, cilj više nije konkurentnost nego konsolidacija između aviokompanija. Intenzivna konsolidacija će uvelike pomoći ka još dinamičnijem obliku daljnjeg strateškog poslovanja aviokompanija pojedinačno, ali i njihovih grupacija. Postojeće prepreke će biti potrebno ukloniti kako bi čak i one aviokompanije koje nisu toliko bliske, mogle kooperirati. Iako se može na primjeru nekih aviokompanija primjetiti znatan napredak ka ideji o suradnji niskobudžetnihaviokompanija i onih koje to nisu, neke aviokompanije, kao što je Ryanair, nisu naišle na zeleno svjetlo i spremnost na suradnju.

london-938880_960_720

Ali, neke od grupacija kao što je Star Alliance su uvelike prihvatile ideju te već započele program združivanja niskobudžetnih aviokompanija i aviokompanija koje nude potpunu uslugu prijevoza zračnim prometom, što je svakako dobar primjer dobre kooperacije i budućeg poslovanja.


 

Piše: Filip Trojko

Izvor: www.aviationweek.com

O autoru

Filip Trojko
Urednik rubrike Aeronautika at Web portal PROM Student treće godine preddiplomskog studija Aeronautike - modula kontrola leta na Fakultetu prometnih znanosti. Interesiraju ga sigurnost zračnog prometa te novi sustavi koji utječu na poboljšanje protoka zračnog prometa.
Close