50 godina kontejnerskog prometa luke Rotterdam

Prije punih 50 godina, točnije 3. svibnja 1966., brod MS Fairland sa tek 226 kontejnera uplovio je u luku Rotterdam. Bio je to prvi kontejnerski brod u luci Rotterdam koja od tada do danas drži status najveće kontejnerske luke u Europi.

Uplovljavanje MS Fairlanda tada je označilo početak održavanja tjednog kontejnerskog servisa između New Yorka i Rotterdama te dviju drugih zapadnoeuropskih luka – Bremena i Grangemoutha, a sve pod pokroviteljstvom kompanije Sea-Land Shipping. Nota bene, Sea-Land Shipping je kompanija koju je osnovao Malcom McLean, otac kontejnerizacije, u ono vrijeme američki poduzetnik i kamionski prijevoznik.

3. svibnja, 2016. luka Rotterdam je proslavila punih 50 godina kontejnerskog prometa i to na palubi jednog od današnjih najvećih kontejnerskih brodova na svijetu, UASC Al Zubara.

Glavne odlike današnje luke Rotterdam su njezina kvalitetna intermodalna povezanost s ostatkom Europe i prvoklasni kontejnerski terminali s mogućnošću uplovljavanja najvećih kontejnerskih brodova od 0 do 24. Godišnje ovom lukom prođe 465 milijuna tona robe. U 2015. godini 7.329.651 kontejnera (12.234.535 TEU-a) prošlo je kroz rotterdamske kontejnerske terminale.

Važnost kontejnerskog prometa za današnju ekonomiju je enormna, pa se kontejner nerijetko spominje kao „izum stoljeća“. Pravi uspjeh je u standardizaciji. Čitava logistička infrastruktura podredila se standardnim kontejnerima: brodovi, kranovi, vlakovi, kamioni, riječni brodovi… Danas se preko luke Rotterdam standarnim 20-stopnim i 40-stopnim kontejnerima opskrbljuje većina europskog tržišta.


Izvor: portofrotterdam.com

O autoru

Božo Cicvarić
Urednik rubrike Logistika na web portalu Prom. Magistrirao je 2016. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, smjer Logistika. Posebno ga zanima prijevozna logistika i organizacija putničkog prijevoza.
Close