Istraživanje povodom svjetskog dana informacijske i komunikacijske tehnologije

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanje primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u kućanstvima i kod pojedinaca te u poduzećima povodom svjetskog dana informacijske i komunikacijske tehnologije koji se obilježava 17. svibnja. Svjetski dan telekomunikacija obilježava se već dugo, čak od 60-ih godina 19. stoljeća, i to u spomen na osnivanje Međunarodne unije za telekomunikacije, a 2005. rezolucijom Opće skupštine UN-a taj dan je preimenovan u Svjetski dan telekomunikacijskoga i informacijskog društva i otad se obilježava pod tim imenom.

Istraživanjem se prikuplja cijeli spektar podataka koji pružaju informacije poput opremljenosti kućanstava računalima i pristupom internetu, raširenosti uporabe računala i mobilnih uređaja, učestalosti i navikama korištenja interneta, kupnji proizvoda i usluga putem interneta te digitalnoj pismenosti. Državni zavod za statistiku ovakva istraživanja provodi još od 2007. godine. Rezultati istraživanja su važni pokazatelji koji prate razvoj i transformaciju društva te njegov ekonomski razvoj i produktivnost. Na ovaj način se podiže svijest o tome da uporaba interneta te spomenutih tehnologija može uvelike pridonijeti razvoju društva u cjelini.

Prema rezultatima istraživanja, čini se da Hrvatska ne stoji baš dobro.

Rezultati spomenutog istraživanja pokazuju da je u 2015. opremljenost kućanstava informacijskim i komunikacijskim tehnologijama porasla u odnosu na godinu prije. Naime, čak 76,7 posto kućanstava bilo je opremljeno računalom, što je za 11,2 posto više u odnosu na 2014.  Ipak,  od  ukupnog  broja  anketiranih  kućanstava,  u  2015.  njih 23,3 posto nema internetski priključak, a najčešći razlozi tomu jesu nepostojanje potrebe te previsoka cijena usluge i potrebne opreme. Prema tome, gotovo četvrtina kućanstava nema internet. Kako smo dio vrlo razvijenog komunikacijskog doba, taj broj je prilično visok.

Iako najmlađa generacija očekivano i dalje prednjači u uporabi računala, raste broj korisnika računala i interneta u dobnoj skupini 65 i više godina. Što se pak tiče namjene uporabe interneta kod pojedinaca, rezultati se nisu previše promijenili u odnosu na prethodnu godinu te pokazuju kako se internet najviše koristi za čitanje novina i časopisa. Blagi porast vidljiv je u broju internetskih kupaca u 2015. koji je porastao za 3,7 posto u odnosu na 2014. godinu. Zaminljiv podatak je da se društvenim mrežama više se koriste muškarci i to za 2.2 posto više od žena. Samo 38 posto poduzeća koristi se društvenim medijima, i to uglavnom za reklamiranje te razmjenu informacija s kupcima putem blogova ili društvenih mreža.  U Popisu 2011. po prvi puta pitanje o informatičkoj pismenosti,  a podaci su pokazali da u Republici Hrvatskoj od ukupnog broja osoba starih deset godina i više njih 57,4 posto zna koristiti internet, dok 52,1 posto zna obrađivati tekst, 45,2 posto zna raditi tablične izračune, a njih 53,1 posto zna se služi elektroničkom poštom. Očekivano pada broj poslanih SMS poruka u odnosu na zbroj tromjesečnih podataka iz 2014., i to za 9,3 posto. Više o rezultatima istraživanja možete pročitati ovdje.

ikt-infografika


Izvor: ictbusiness.info 

Izvor fotografija: ictbusiness.info 

O autoru

Vlatka Mišić
Magistrica informacijsko komunikacijskog prometa na Fakultetu prometnih znanosti. Područje interesa: sigurnost informacijsko komunikacijskih sustava, otkrivanje ranjivosti pojedinih sustava te forenzička analiza mobilnih terminalnih uređaja
Close