HAKOM započeo s distribucijom brošure o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu

Foto: Marin Dokoza

U brošuri su navedene ključne informacije koje putnik treba znati kada se odluči putovati vlakom. Poseban naglasak stavljen je na podršku osobama s invaliditetom i osobama smanjenje pokretljivosti, opisan je postupak podnošenja prigovora te je ukazano na ulogu HAKOM-a u postupku zaštite prava putnika.

ZAGREB, 10. lipnja 2016. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), u čijoj je nadležnosti, među ostalim, i regulacija tržišta željezničkih usluga, kao i zaštita putnika korisnika usluga željezničkog prijevoza, objavila je brošuru o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu.

U brošuri su navedene ključne informacije koje putnik treba znati kada se odluči putovati vlakom. Posebno je istaknuto kako kupnjom karte za vlak putnik sklapa ugovor o prijevozu i tako prihvaća opće uvjete ugovora o prijevozu, koji su objavljeni na internetskim stranicama HŽ Putničkog prijevoza (http://www.hzpp.hr/prijevozneispraveu?m=568&mp=479) i dostupni na zahtjev na putničkim blagajnama.

Poseban naglasak stavljen je na podršku osobama s invaliditetom i osobama smanjenje pokretljivosti, opisan je postupak podnošenja prigovora – reklamacija (kada, kako i kome se žaliti), te je ukazano na ulogu HAKOM-a u postupku zaštite prava putnika.

Brošure su dostupne na blagajnama većine kolodvora, u vlakovima, na internetskim stranicama HAKOM-a, HŽ Putničkog prijevoza (http://www.hzpp.hr/propisi) i Udruge potrošača (www.potrosac.hr).  Brošura se može vidjeti i putem poveznice.


Preneseno sa: hakom.hr

O autoru

Lea Šikić
Urednica rubrike Cestovni promet na Web portalu Prom. Područje interesa: sigurnost cestovnog prometa, prometno planiranje, te upravljanje mobilnošću u gradovima.
Close