Europska komisija Hrvatskoj odobrila prometne projekte ukupne vrijednosti 306,9 milijuna €

Republika Hrvatska primila je u petak, 17. lipnja potvrdu Europske komisije o sufinanciranju njih 12 od ukupno 17 prijavljenih projekata za sufinanciranje iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), za što je osigurano ukupno 306.9 milijuna eura.

Među odobrenim projektima su i rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, Izgradnja Kontejnerskog terminala Zagrebačko pristanište u Luci Rijeka (Rekonstrukcija ranžirnog kolodvora i Rijeka – teretna i izgradnja multi – modalnog terminala na kontejnerskom pristaništu) te izgradnja mosta Svilaj preko rijeke Save.
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture kao koordinator CEF-a u Hrvatskoj, prijavilo je ove projekte na drugi poziv na podnošenje prijedloga u okviru CEF-a koji je bio otvoren u studenome 2015. godine, od čega je 6 projekata Republika Hrvatska prijavila samostalno, dok je ostalih 6 projekata prijavljeno u koordinaciji s drugim zemljama članicama Europske unije. Odobreni postotak sufinanciranja projekata kreće se od 50% do maksimalnih 85%.

Sredstvima dobivenim kroz ovaj, drugi Poziv Hrvatska je na 76% iskorištenosti fonda, odnosno odobreno je 349 od dodijeljenih 456 milijuna eura, koje Republika Hrvatska kao zemlja koja se nalazi na dva koridora Osnovne TEN-T mreže (Mediteranskom i Rajna – Dunav koridoru), ima na raspolaganju iz CEF-a samo za sektor prometa. Projekte ćemo moći prijavljivati do kraja 2016. godine, za kad je planiran i treći Poziv.

Prvi poziv za dodjelu sredstva iz CEF-a

Podsjetimo, Republika Hrvatska prijavila je projekte i na prvi poziv CEF-a, koji je bio objavljen u rujnu 2014. godine, a na kojem je odobreno 7 prometnih projekata, odnosno polovina prijavljenih. Vrijednost projekata koji su odobreni na prvom pozivu iznosi 371,54 milijuna eura, a odobreno im je ukupno 40,6 milijuna eura za sufinanciranje. Neki od projekata koji su tada odobreni su: Kontejnerski terminal Jadranska vrata (AGCT) – Rekonstrukcija kolodvora Rijeka-Brajdica, FAIRway Croatia i Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani.

Foto: Filip Radić

Foto: Filip Radić

Instrument za povezivanje Europe

Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) je financijski instrument osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture, iz kojeg države članice, osim iz postojećih Strukturnih i Kohezijskog fonda, mogu financirati projekte na devet koridora Osnovne mreže Transeuropske prometne mreže (TEN-T).  Cilj mu je pomoći stvaranju međusobno povezanih mreža širom Europe, koje će biti visokih performansi i ekološki održive te pridonositi ekonomskom rastu, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar Europske unije.

Ukupna sredstva CEF-a namijenjena prometu za razdoblje od 2014. do 2020. iznose 26 milijardi eura, što je triput više u usporedbi s 8 milijardi eura koliko je na raspolaganju bilo za razdoblje 2007. – 2013., a dio je najtemeljitije reforma politike EU za prometnu infrastrukturu od njezina nastanka 80-ih godina prošlog stoljeća. U sektoru prometa naglasak je stavljen na otklanjanje uskih grla i povezivanje karika koje nedostaju, osiguravanje održivih i efikasnih prometnih sustava na duži rok te na unapređenje integracije i povezivanja različitih prometnih grana i povećanje interoperabilnosti.

O autoru

Marin Dokoza
Magistar željezničkog prometa, entuzijast i ljubitelj željeznice. Zanimaju ga područja održive mobilnosti, željezničkog prometa i urbanog prometnog planiranja.
Close