Transport, studenti i prilike u brojevima

ec.europa.euec.europa.eu

Promet je po kriteriju ulaganja u istraživanje i razvoj u područja tehnologije prometa i transporta, najrazvijeniji sektor Europske unije, a kao takav neprikosnoven je u usporedbi s ostatkom svijeta. Dakako da ta činjenica ne treba čuditi, naime Europska unija predstavlja savez ekonomski i društveno vjerojatno najrazvijenijih zemalja svijeta od ukupno preko pola milijarde stanovnika. Hrvatska je 2013. godine postala zemljom članicom tog velikog saveza. Uz naravno sve negativne aspekte tog članstva, za studente FPZ-a puno su važniji oni pozitivni aspekti.

Liberalizacijom i otvaranjem tržišta rada, sustava obrazovanja, zdravstvene zaštite, slobodnog kretanja ljudi i ostalih već poznatih aktivnosti politike EU, između gotovo svih država članica, dolazi do velikog povećanja dinamike kretanja ljudi i kapitala. Dakako autoindustrija koja možda ima i najveći obol za snažan razvoj i istraživanje u području transporta, stalnom standardizacijom i otvaranjem tržišta i obrazovanja također predstavlja velikog investitora u istraživanje i razvoj prometa. Efekt je da se zbog donekle jedinstvene politike EU, kapital sve više raspoređuje i razmjenjuje unutar unije, a sve manje između zemalja primjerice dalekog istoka. U domeni transporta, razvijeni zapad i ne toliko razvijeni istok i jugoistok EU, s više ili manje uspjeha ipak vrlo često dolaze u “win-win” ekonomske prilike.

www.goteborgelectricity.se

www.goteborgelectricity.se

Studenti u Hrvatskoj imaju nikad brojnije i lakše mogućnosti međunarodnih suradnji, studentskih boravaka i praksi, ljetnih škola, usavršavanja i ostalih pogodnosti europskog obrazovnog sustava. Sam Fakultet prometnih znanosti, prepoznajući važnost takvih aktivnosti, vrlo konkretno potiče studente na međunarodne razmjene i to potpuno pokrivajući putne troškove odlaska svojih studenata na međunarodne razmjene, uz naravno sve relevantne stipendije samog Sveučilišta. Uz mogućnosti u formalnom obrazovanju, donosimo neke zanimljive brojke i o samom sektoru transporta u EU.

ec.europa.eu

ec.europa.eu

O brojevima u 2015. godini. Kada se gleda na 2500 najrazvijenijih kompanija svijeta, u domeni istraživanja i razvoja u transport, EU odvaja od ukupne sume za R&D (eng. research and development) preko četvrtinu u sektor transporta, odnosno 26,5 %. Prevedeno, kompanije EU-a u razvoj i istraživanje transportnog sektora izdvojile su 45 milijardi eura samo u 2015. godini, što iznosi čak 47% od ukupnih sredstava koja se ulažu u navedeno područje u cijelom svijetu. Dakle daleko više od bilo koje druge svjetske velesile.

http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/connect-to-compete-innovation_2016_en.pdf

ec.europa.eu

Unutar same EU, gledano na 1000 najvećih kompanija sa sjedištem u EU, njih 58 su transportno orijentirane, a koliko su uspješne dovoljno govori podatak kako generiraju čak 25.94% udjela od ukupnih troškova za R&D svih sektora u EU. To je daleko najveći udio od svih ostalih sektora. Za usporedbu, farmaceutska i biotehnološka industrija za razvoj i istraživanje izdvajaju 18.22% od ukupnog iznosa troškova za R&D u EU. Nadalje, za tehnologiju, hardver i opremu izdvaja se 8.66%, za obranu i svemirsku tehnologiju 5.68%, za elektroniku i električnu opremu 5.24%, za bankarski sektor 4.35%, za softver i računalne usluge 4.12%, itd.

ec.europa.eu

ec.europa.eu

Zanimljiv podatak dolazi i iz istraživanja iz 2012. godine. Naime Eurostat navodi kako je 32% transportnih kompanija smatrano “inovativnim poduzetnicima” koji su zatim kategorizirani u tri grupe: poduzetnici koji su predstavili nove ili značajno unaprijeđene proizvode i/ili proizvodne procese (njih 24%), zatim poduzetnici koji predstavljaju nove organizacijske metodologije i/ili nove marketinške metode, koncepte i strategije ( njih 37%), te konačno poduzetnici koji inovativni u oba navedena područja (njih 39%).

Navedeni podaci pokazuju kako se za istraživanje i razvoj u transport u Europskoj uniji ulaže jako puno. Daleko najviše na svijetu. Hrvatska kao zemlja članica ima jednak pristup tom velikom tržištu kao i sve druge zemlje članice. U Hrvatskoj jedna od najvažnijih i temeljnih institucija za istraživanje i razvoj u transportnom sektoru je Fakultet prometnih znanosti (informacija za studente). Najveća snaga svake organizacije jesu ljudi, najveća snaga i potencijal svakog fakulteta su studenti, tako i FPZ-a. Vrijednost i kredibilitet svake diplome proizlazi prvenstveno od rada samih studenata. Kako bi uputili one studente koji se još uvijek traže između bespuća često varljivih mogućnosti studentskog života, link s popisom svih mentora kroz studij nalazi se ovdje.

Izvori:   europarl.europa.eu, europa.eu, ec.europa.eu, www.fpz.unizg.hr

O autoru

Alen Pavlić Ravšer
Student diplomskog studija inteligentnih transportnih sustava na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Područja zanimanja: ITS, V2X komunikacija, kooperativni sustavi, ekološki održiva mobilnost, eMobilnost, upravljanje u incidentnim situacijama.
Close