Posjet studenata aeronautike Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o.

Posjet studenata Fakulteta prometnih znanosti

U organizaciji profesorice doc. dr. sc. Biljane Juričić, studenti druge godine preddiplomskog studija aeronautike, modula “”Kontrola leta”, modula “Civilni pilot” te modula “Vojni pilot” posjetili su u dva termina Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe. Posjet je bio u sklopu kolegija koje studenti slušaju na drugoj godini studija. Studenti modula “Kontrola leta” slušaju kolegij “Teorija kontrole zračnog prometa I”, a studenti modula “Civilni pilot” i modula “Vojni pilot” slušaju kolegij “Kontrola zračnog prometa”.

Posjet studenata Fakulteta prometnih znanosti

HKZP d.o.o.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe je trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje samostalno posluje sukladno zakonima i pravnim aktima Društva. U postupanju se rukovodi principima i procedurama ICAO-a (Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo) i EUROCONTROL-a (Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe). Osnovna zadaća Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. je pružanje usluga u zračnoj plovidbi, poštujući osnovni princip rada, a to je visoki stupanj sigurnosti zračnog prometa. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., sukladno međunarodnom standardu ISO 9001:2008, certificirana je za pružanje usluga u zračnom prometu (ATS), pružanje usluga komunikacije, navigacije i nadzora (CNS), pružanje usluga zrakoplovnog informiranja (AIS) te za pružanje usluga zrakoplovne meteorologije (MET).

Posjet studenata Fakulteta prometnih znanosti

 

Više o ovoj temi pročitajte u tiskanom izdanju časopisa PROM.

Piše: Filip Trojko

O autoru

Marin Dokoza
Magistar željezničkog prometa, entuzijast i ljubitelj željeznice. Zanimaju ga područja održive mobilnosti, željezničkog prometa i urbanog prometnog planiranja.
Close