Valorizacija koridora Srednji Jadran – Podunavlje

Ilustracija / Foto: Marin Dokoza

U zagrebačkoj Palači HAZU Znanstveno vijeće za promet 25. travnja 2017. organizira Međunarodni znanstveni skup pod nazivom „Valorizacija intermodalnog logističkog koridora Ploče – Mostar – Sarajevo – Vukovar“. Skupom se želi istaknuti važnost povezivanja Jadranskog mora i Dunava trasiranjem plavo-zelenog koridora koji bi omogućio brži  regionalni razvoj.

Prihvaćajući pokroviteljstvo nad tim znanstvenim skupom, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović naglasila je to da će znanstveni radovi, rasprave i prijedlozi pridonijeti povezivanju „plave“ i „zelene“ Hrvatske, uspostavom intermodalnog logističkog koridora na trasi bivšeg V.c koridora, a sve to pridonijet će strategijskoj afirmaciji istočne i južne Hrvatske, koje su nedostatno gospodarski i socijalno valorizirane.

Skupom se želi ističi važnost povezivanja Jadranskog mora i Dunava trasiranjem plavo-zelenog koridora koji bi omogućio regionalni razvoj. U sklopu toga sugerirani su i sljedeći pravci:

  • Baltik (via Dunav) – Vukovar – Ploče – ovaj koridor, koji se nalazi na trasi V.c koridora, omogućuje povezivanje izoliranih dijelova BiH s Jadranskim morem
  • Maribor – Zagreb – ovaj koridor bio bi uključen u mrežu Paneuropskih koridora kao X.a koridor i nije uključen u TEN-T mrežu. Njime bi se postojeća željeznička veza između Zagreba i Graza smanjila za oko 60 km
  • Pivka – Rijeka – ovom vezom ostvarilo bi se povezivanje Rijeke na osnovni smjer Mediteranskog koridora i služila bi kao poveznica budućeg Jadransko-jonskog koridora i TEN-T mreže

Intermodalni logistički koridor Ploče – Mostar – Sarajevo – Vukovar

Kako bi zaživio koridor od Ploča do Vukovara, predviđena je izgradnja novih i modernizacija i informatizacija postojećih željezničkih, riječnih i cestovnih prometnica. Na području doline Neretve izgradio bi se Park B.E.P.O. (Bioenergetski – Eko industrijski – Poduzetnički – Oporabni park) koji bi trebao imati i zračni cargo terminal. To bi trebalo privući brojne strane investitore kao i novac iz kohezijskog i strukturnih fondova Europske unije. Povezivanje Parka s lukama Ploče i Vukovar te planirana izgradnja zračnog cargo terminala, omogućuju uspostavljanje najpovoljnijeg sustava multimodalnog transporta. Pokretač ovoga projekta je Konzorcij „Neretva“, dok je za razvoj i pripremu projekta zadužen Brodarski institut iz Zagreba. Projekt bi imao i funkciju intermodalnog čvorišta, kako bi se mogao uspostaviti strateški željeznički pravac kroz BiH.

Pogledajte digitalizirane verzije časopisa PROM – svih 35 brojeva čitajte na svom mobitelu, laptopu ili tabletu.

Ovaj tematski skup ima intenciju tradicionalnog održavanja, sve dok razvojni ciljevi uspostave jadransko – podunavskog koridora ne budu u cijelosti implementirane. Tematika skupa otvorit će sveobuhvatnu raspravu na temu revalorizacije geostrateškog položaja Hrvatske u Europi s ciljem sažimanja geoprometnog statusa Hrvatske u redefiniranoj transeuropskoj prometnoj mreži. Dodatni cilj bit će konkretizirati prioritetne projekte od nacionalne važnosti koji bi pridonijeli uspostavi poveznice između Jadrana i Dunava, integrirali regije istočne i južne Hrvatske te inicirali revitalizaciju i sveobuhvatni razvoj tih regija u budućnosti.

Više o ovom događaju možete saznati na linku: Pozivnica-HAZU

O autoru

Marin Dokoza
Magistar željezničkog prometa, entuzijast i ljubitelj željeznice. Zanimaju ga područja održive mobilnosti, željezničkog prometa i urbanog prometnog planiranja.
Close