Međunarodna studentska konferencija

U sklopu kolegija Upravljanje kvalitetom pod mentorstvom prof. Diane Božić te studentskog voditelja projekta Luke Dedića studenti 2. godine diplomskog studija, smjera Inteligentnih transportnih sustava, u zimskom su semestru kao projektni zadatak odrađivali procjenu sustava upravljanja kvalitetom po normi ISO EN/HR 9001:2008 (trenutna norma za koju FPZ ima certifikat).

studenti 2. godine diplomskog studija, smjera Inteligentni transportni sustavi, u zimskom su semestru kao projektni zadatak odrađivali procjenu sustava upravljanja kvalitetom po normi ISO EN/HR 9001:2008  – što je trenutna norma za koju FPZ ima certifikat

Cilj projekta je bio usporediti sustav upravljanja kvalitetom s normom ISO EN/HR 9001:2015 kako bi se razmotrili nedostaci koje treba ukloniti radi prelaska na spomenutu normu. Budući da su u prvoj razini hijerarhijske dokumentacije postavljeni zahtjevi za Priručnikom kvalitete i Knjigom procesa, njih je valjalo ocijeniti i kritizirati. Nakon toga dionici projekta su bili upoznati s funkcioniranjem sustava upravljanja kvalitetom Fakulteta prometnih znanosti, po pitanju zahtjeva od strane korisnika – studenata te pružatelja usluge zaposlenici Fakulteta.

^E6A5E41B27E3956448C90C83B2F5912D9EB8E059F6DC17F60C^pimgpsh_fullsize_distr
Druga etapa projekta inicirana je od strane mentorice dr. Diane Božić s Fakulteta prometnih znanosti i dr. Nicolasa Rochea sa Sveučilišta Lumière Lyon 2 u Lyonu, koji je voditelj katedre za Upravljanje kvalitetom na navedenom Sveučilištu. Navedeni su iznjeli prijedlog za uspostavom kontakta između studenata dviju zemalja kako bi zajednički radili na tematici upravljanja kvalitetom, te time aktivirali studente u nastojanju za unaprijeđenjem međunarodne suradnje i rezultata samog projekta za upravljanjem projektom. Studenti Svučilišta u Lyonu svoj projekt iz upravljanja kvalitetom odrađivali su u nešto drugačijem konkekstu, no imali su dovoljno dodirnih točaka da suradnja bude produktivna.

IMG_3467
Problematika projekta kolega iz Francuske bila je nalaženje nedostataka i analiza sustava kako bi se njihovo sveučilište Lumière Lyon 2 odnosno „Institut Universitaire de Technologie Lumière“ moglo certificirati po normi ISO 9001:2015.
Glavna razlika između dviju ustanova je što je Sveučilište u Zagrebu certificirano, dok su francuski kolege u procesu dobivanja prve certifikacije u toj domeni. Studenti ITS-a zahvaljujući kolegiju Upravljanje kvalitetom te iskustvom našeg Fakulteta i Sveučilišta bili su dovoljno kompetentni u adresiranju početnih izazova za dobivanjem certifikacije, što je ujedno bila okosnica projekta kojeg su provodili studenti sa sveučilišta Lumière Lyon 2.
IMG_3468
Nakon iniciranja suradnje, dogovorena je i videokonferencija, koja je je održana 9. veljače 2017. u prostorijama Fakulteta prometnih znanosti. Tijekom konferencije rasprava se zasnivala na pitanjima vezanim uz naravno upravljanjem kvalitetom, ali i upoznavanje sa simpatičnim kolegicama i kolegama koji su se nalazili u Francuskoj. Nakon kraćeg upoznavanja i razbijanja leda, studenti su krenuli s raspravom po zadanim točkama.

Prva točka bila je prezentacija dosadašnjeg rada studenata ITS-a, te s druge strane upoznavanje s radom francuskih kolega. Nakon toga uslijedila je rasprava i pitanja koja su omogućila uvid u problematiku projekta studenata Sveučilšta u Lyonu, a na temelju kojih su studenti ITS-a pokušali dati konstruktivne savjete. S francuske strane videokonferencije fokus je bio na prikupljanju savjeta i iskustava vezana za mapiranje procesa, točnije, kako dobiti povratne informacije pruženih usluga, kao što su kvaliteta nastave i nastavnika, osobni dojmovi studenata tijekom i nakon studija itd. Poučeni iskustvom dobiven radom na projektu, savjet studenata s ITS-a bio je anketiranje bivših i sadašnjih studenata putem internetskih stranica, fizičkih anketa te implementaciju sustava anketiranja kako bi u budućnosti mogli odrediti i unaprijediti kvalitetu svog sustava.

Ova suradnja će se produžiti kroz cijeli ljetni semestar u kojem će kolege iz Francuske doći u posjet. U nadolazećem sedmodnevnom posjetu nastavit će se dosadašnji rad, a poznanstva stečena kroz ovaj projekt nastavit će se, nadamo se i mnogo duže.

Budući da je ova suradnja bila namijenjena prvenstveno međusobnom upoznavanju i početku suradnje može se reći da je prošla i više nego uspješno. Ova suradnja će se produžiti kroz cijeli ljetni semestar u kojem će kolege iz Francuske doći u posjet. U nadolazećem sedmodnevnom posjetu nastavit će se dosadašnji rad, a poznanstva stečena kroz ovaj projekt nastavit će se, nadamo se i mnogo duže.
Studentski predstavnik ovog projekta od strane FPZ-a, Luka Dedić zahvalio se mentorici doc.dr.sc. Diani Božić, profesoru Nicolasu Rocheu te svim kolegama s FPZ-a i Sveučilišta Lumière Lyon 2 na pomoći te omogućavanju ove suradnje.


 Autor: Luka Dedić

Close