Osiguravatelji i promjene koje donose autonomna vozila

Početak ere autonomnih vozila naveo je osiguravateljske kuće na kreiranje novih poslovnih strategija u domeni polica osiguranja za osobna vozila. Tako se u organizaciji “Association of British Insurers” počeo razmatrati koncept u kojem bi za naknadu troškova u slučaju prometnih nezgoda autonomnih vozila, bile odgovorne lokalne vlasti. Naime, kako se autonomna vozila zasnivaju na strojnoj obradi podataka dobivenih, između ostalog, iz niza različitih senzora, takvi podaci su daleko egzaktniji te transparentniji od primjerice subjektivnog doživljaja čovjeka kao vozača. Jednostavnije, kada vozač ne može vidjeti prometni znak zbog njegovog nepostojanja, krivog položaja, slabe vidljivosti ili slično, a koji je primjerice mogao spriječiti prometnu nezgodu, vrlo je teško s bilo koje strane dokazati da su upravo ti faktori bili odlučujući za nastanjenje prometne nezgode. Pogotovo kada se u tom slučaju mora uračunati i “ljudski faktor” koji je također vrlo neprecizan i teško dokaziv.
Foto: knkx.org

Foto: knkx.org

Dobar primjer je činjenica da se vozači u Hrvatskoj vrlo često sankcioniraju na temelju već dobro poznate fraze: “neprilagođenost brzine uvjetima na cesti”. Bili ti vozači uistinu krivi ili ne, za policiju i zakonodavstvo nije ni toliko važno, jer bi eventualno dokazivanje ostalih okolnosti prometnih incidenata bilo sporo, skupo i neučinkovito, a samim time i sankcioniranje odgovornih. No u slučaju algoritama koji čine vozila autonomnima, pohrana podataka te vrlo precizno detektiranje svih prometnih okolnosti (uvjeti na cesti, vidljivost i relevantnost prometnih znakova, stanje vozila, ponašanje ostalih sudionika u prometu,…) u svakom trenutku vožnje, omogućit će retroaktivni povrat preciznih informacija koje će pomoći u adresiranu uzroka prometnih nezgoda odnosno nesreća. Takav koncept bio bi sličan, dobro poznatim “crnim kutijama” u zračnom prometu. Dakle osiguravateljske kuće u Velikoj Britaniji, razmatraju da po novim pravilima, odgovornost za neodgovarajuću prometnu signalizaciju snose lokalne vlasti. To bi značilo da za sve slučajeve u kojima postoje egzaktni pokazatelji da se prometni incident dogodio zbog neadekvatne prometne signalizacije ili njenog lošeg održavanja, lokalne vlasti moraju podmiriti troškove tog prometnog incidenta. Upravo takve precizne i egzaktne informacije bit će dostupne dolaskom autonomnih vozila.
Foto: cvrr.ucsd.edu

Foto: cvrr.ucsd.edu

Daljnja razrada navedenog koncepta ići će prema definiranju točnih područja u kojima će prometnice biti kategorizirane te definirane sukladno odgovornostima osiguravatelja i lokalnih vlasti za sva autonomna vozila na definiranim dionicama. Definirane dionice prometnica, trebale bi proći provjere svih dionika, kako bi ustanovilo jesu li konkretne dionice prikladne za primjenu navedenih koncepata sustava odgovornosti. Kako je i sama standardizacija autonomnih vozila još uvijek u razvoju, te postoji niz otvorenih pitanja u sustavu autonomnih vožnji, ostaje pitanje kako će se ovakvi novi koncepti pretočiti u praktični primjenu.

Izvor: ITSInternational.com

O autoru

Alen Pavlić Ravšer
Student diplomskog studija inteligentnih transportnih sustava na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Područja zanimanja: ITS, V2X komunikacija, kooperativni sustavi, ekološki održiva mobilnost, eMobilnost, upravljanje u incidentnim situacijama.
Close