Kako popuniti Europsko izvješće o prometnoj nesreći?

pixabay.com

Bez obzira jeste li do sada sudjelovali u prometnoj nesreći ili ne, sigurno imate nedoumice kako popuniti Europsko izvješće.

Znate li uopće kada se popunjava Europsko izvješće?

Europsko izvješće popunjava se ako je pri prometnoj nesreći  nastala materijalna šteta.

Materijalna šteta u prometnoj nesreći je šteta nastala na vozilima koja su sudjelovala u prometnoj nesreći ili na objektima, prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Više o materijalnoj šteti i prometnoj nesreći možete pročitati u ovdje.

Dakle ako je pri prometnoj nesreći nastala samo materijalna šteta, ako je to moguće potrebno je odmah ukloniti vozila s kolnika te tako omogućiti nesmetano odvijanje prometa. Također je potrebno popuniti i potpisati Europsko izvješće o prometnoj nesreći ili na neki drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima. Vozači ne smiju napustiti mjesto prometne nesreće a, da nisu obavili navedene radnje. Novčanom kaznom u iznosu od 2 000,00 do 5 000,00 kn kaznit će se vozač ako drugom sudioniku u prometnoj nesreći ili osobi vlasniku oštećenog vozila ili druge stvari ne ostavi svoje podatke ili ne popuni Europsko izvješće i napusti mjesto prometne nesreće.

Europsko izvješće o prometnoj nesreći služi za utvrđivanje činjeničnog stanja i ne znači da su se vozači dogovorili tko je kriv za nastanak prometne nesreće niti se potpisom priznaje krivnja.

Kako popuniti Europsko izvješće o prometnoj nesreći?

Važno je napomenuti da se Izvješće popunjava na mjestu prometne nesreće, ono se sastoji od dva lista papira koji su međusobno spojeni te je omogućeno preslikavanje upisanih podataka s prvog papira na drugi papir zbog čega je važno da se izvješće popunjava kemijskom olovkom. Ako su u prometnoj nesreći sudjelovala dva vozila koristi se jedan komplet Izvješća, ukoliko su sudjelovala tri vozila koriste se dva kompleta Izvješća itd. Nije važno čiji se primjerak popunjava niti koji sudionik prometne nesreće ga popunjava.

Od točke 1. do točke 5. nalaze se opći podatci o prometnoj nesreći, datum, vrijeme, mjesto i sl.

Dalje je potrebno popuniti podatke vezane za vozila koja su sudjelovala u prometnoj nesreći, to su podatci:

  • točka 6. podatci o ugovaratelju osiguranja koji se mogu naći u polici osiguranja vozila,
  • točka 7. podatci o vozilu,
  • točka 8. podatci osiguranja koji se mogu naći u polici osiguranja vozila,
  • točka 9. podatci o vozaču koje treba popuniti prema vozačkoj dozvoli,
  • točka 10. na prikazanoj slici označiti mjesto prvotnog kontakta na vozilu,
  • točka 11. navesti mjesto oštećenja na vozilu.

Navedene točke (6.-11.) potrebno je popuniti za svako vozilo zasebno.

Kod točke 12. križićem je potrebno označiti koje se od navedenih okolnosti (1-17) odnose na Vašu prometnu nesreću, na kraju je potrebno navesti ukupan zbroj križića označenih polja. U prostoru namijenjenom za prikaz položaja automobila u prometnoj nesreći nacrtati skicu prometne nesreće (točka 13).

Pod točkom 14. vozači mogu navesti vlastite primjedbe, a pod točkom 15. potrebno je potpisati Izvješće te ga dati drugom vozaču na potpis. Jedan primjerak potpisanog Izvješća uručite drugom vozaču sudioniku prometne nesreće, a drugi primjerak ostaje Vama.

Europsko izvješće o prometnoj nesreći

Nakon toga obrazac je potrebno predati nadležnom osiguratelju.

Ako drugi sudionik prometne nesreće odbije dati osobne podatke odnosno podatke o vozilu u prometnoj nesreći, potrebno je obavijestiti policiju koja će izaći na mjesto prometne nesreće.

Kako bi izbjegli sve navedno potrebno je voziti propisno i sigurno!

Close