London bez emisije ispušnih plinova

Ilistracija/Izvor: pixabay.com

U današnje vrijeme kada je emisija štetnih plinova česta tema u prometnim krugovima, Londonski gradonačelnik Sadiq Khan ima veoma ambiciozan plan kako bi Engleski grad bio ekološki prihvatljiviji.

U prijedlogu “Prometne strategije”, Londonski gradonačelnik Sadiq Khan, predlaže da bi  cjelokupni Londonski transportni do 2050. godine trebao imati nula emisije ispušnih plinova. Taj je rok, naravno, daleko, tako da je Khan istaknuo i neke korake koje treba poduzeti kako bi se dostigao cilj. Neki od koraka su da sva taksi vozila i rent a car automobili imaju emisiju ispušnih plinova nula do 2033. godine, zatim autobusi do 2037. godine i sva preostala cestovna vozila do 2040. godine.

Ove mjere pomogle bi da se do 2025. godine u središnjem Londonu uspostavi zona bez emisije do 2040. godine.

U strategiji Khan naglašava kako bi se u britanskom javnom prijevozu u potpunosti trebali eliminirati automobili, a 80 posto londonskih putovanja trebalo bi se odvijati hodanjem, vožnjom bicikla i javnim prijevozom do 2041. godine. Takva promjena pomogla bi javnosti da vodi zdraviji i zeleniji životni stil.

Londonski gradonačelnik kaže kako će pratiti situaciju gradskih gužvi i istražiti nove načine kako bi se penalizirali vozači u gradu. Jedna takva metoda bila bi “nova tehnologija” koju je razvio Transport for London, čiji je cilj mjeriti udaljenost, vrijeme, emisiju ispušnih plinova i opasnost na cesti za svako putovanje u gradu.

Ostale mjere uključuju “življe četvrti” i “zdrave rute” kako bi se građanima omogućile što veće površine namijenjene za hodanje. Prometna strategija također spominje ograničenja parkiranja automobila, ali prošireni i sigurniji parking u svim novim zgradama.

Londonski gradonačelnik ima veoma ambiciozan plan, osim čekanja da vidimo rezultate njegova plana, možemo se zapitati kako mi možemo pridonijeti smanjenju ispušnih plinova.


Preneseno sa: www.engadget.com

Close