Najviše letova ikad!

NOP-monthly-reportPo prvi put u Europi u zadnjih 5 godina, naš prosječni dnevni promet iznad Europe je bio 31 000 letova po danu. U usporedbi sa srpnjem 2014. godine, kada je povećanje letova iznosilo 2.1%, u skladu s predviđanjima.

Promet koji je „zaobilazio“ Ukrajinu, „deformirao“ je zračne puteve, stvarajući tako više posla za centre oblasne kontrole u Budimpešti, Bratislavi i Beogradu. Dolazni promet prema destinacijama u Tunisu i odlazni promet iz destinacija u Tunisu prema europskim destinacijama pao je za trećinu, kao posljedica terorističkog napada 26. lipnja. Problemi kapaciteta na aerodromima ponavljaju se na oba aerodroma u Istanbulu te sveukupno čine 12.8 % udjela u cjelokupnom kašnjenju kompletnog protoka zračnog prometa (ATFM – Air Traffic Flow Management) za lipanj  i velika prometna opterećenja u kombinaciji s poteškoćama s ljudskim resursima. Te poteškoće su uzrokovale velika kašnjenja u protoku zračnog prometa (ATFM) u Grčkoj i na Cipru.

daily-traffic-2015

Ako dodamo meteorološko stanje atmosfere tokom sezone svim dosad navedenim poteškoćama, lako možemo uvidjeti kako je lako došlo do povećanja kašnjenja u protoku zračnog prometa (ATFM) za 37.1 % u srpnju 2015. godine u usporedbi sa srpnjem 2014. godine. Kašnjenja u protoku zračnog prometa na ruti povećana su za 29.8%, a kašnjenja na aerodromima povećana su za 51.4 %.

Sve ove navedene činjenice i podatci uzrokovani su enormnim povećanjem broja letova u zračnom prometu što svakako potvrđuje činjenica kako je zračni promet dostupan sve većem broju ljudi te kako sve više i više ljudi putuje zračnim prometom.

U priloženom videu ispod možete vidjeti zanimljive podatke o povećanju putnika u zračnom prometu!


Piše : Filip Trojko

Izvor: www.eurocontrol.com

O autoru

Filip Trojko
Urednik rubrike Aeronautika at Web portal PROM Student treće godine preddiplomskog studija Aeronautike - modula kontrola leta na Fakultetu prometnih znanosti. Interesiraju ga sigurnost zračnog prometa te novi sustavi koji utječu na poboljšanje protoka zračnog prometa.
Close