Savjetovanje Hrvatskog društva za ceste – Prometna politika u 2018. godini

Izvor: visitopatija.com

Hrvatsko društvo za ceste – Via Vita organizira drugo po redu savjetovanje pod naslovom Prometna politika u 2018. godini od nedjelje, 26.11. do utorka, 28. 11. 2017. godine u Opatiji, u hotelu Royal.

Pozivaju se svi sudionici prometnoga sektora da se okupe u Opatiji kako bi se raspravilo o aktualnim temama i međusobno razmijenilo promišljanje o sadašnjem trenutku, operativnim planovima za narednu godinu, kao i o konceptu i strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske. Okupit će se predstavnici različitih struka, kao i zainteresirane javnosti, kako bi se uspostavio dijalog i bolja suradnja na polju prometne politike.

Glavne teme savjetovanja su:

  • Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030. godine
  • Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine
  • Europska iskustva u naplati cestarine
  • Izgradnja Pelješkog mosta
  • Korištenje EU fondova u cestovnom sektoru
  • Ekonomski najpovoljnija ponuda – iskustva u primjeni

Stručna rasprava će se provesti kroz šest zadanih tema integriranih unutar panela i prezentacija koje su obilježile ovu godinu ali još više o onima koje će biti aktualne idućih godina.

No, da bi se pristupilo potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od 1.500,00 kn po sudioniku (plus PDV).

Kotizacija uključuje:

  • Pristup svim panelima dvodnevnog savjetovanja
  • Materijale savjetovanja
  • Kavu u stankama predavanja
  • Dvije večere

Upute za prijavu i detalje o prezentacijama možete pročitati na Via Vita.

O autoru

Ivana Tomić
Studentica cestovnog prometa na Veleučilištu u Rijeci. Područje interesa: sigurnost cestovnog prometa, upravljanje u incidentnim situacijama, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, prometno planiranje te upravljanje mobilnošću u gradovima.
Close