Rezultati istraživanja projekta EuroRAP za 2017. godinu

Cesta izvan naselja/Izvor:pixabay.com

U sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske,  Hrvatski autoklub (HAK)  zajedno sa Fakultetom prometnih znanosti (FPZ), objavio je rezultate EuroRAP projekta za 2017. godinu.

U sklopu EuroRAP/iRAP SRS analize rizika provedeno je snimanje, pregled i kodiranje relevantnih karakteristika cestovne infrastrukture na autocesti A3. Prema dobivenim podacima izrađen je digitalni snimak kao i analiza sigurnosti i investicijski plan za podizanje sigurnosti na autocesti A3.

Autocesta A3/Izvor: wikipedia.org

Osnovni cilj EuroRAP-a za razdoblje 2011.-2020. je smanjenje broja smrtno stradalih i ozlijeđenih osoba u prometu za 50%. Taj cilj provodi se kroz unaprjeđenje cestovne infrastrukture.

Cijeli izvještaj možete pročitati na sljedećem linku: 2017 EuroRAP RPS-izvješće

Preneseno sa: hak.hr

Close