Impressum

prom.com.hr je portal proizašao iz Lista studenata Fakulteta prometnih znanosti PROM. To je ujedno i projekt Udruge studenata Fakulteta prometnih znanosti TRANS koja djeluje na istoimenom fakultetu.

Tim koji radi na promu sastoji se od urednika rubrika, suradnika, administratora i voditelja marketinga. Članove čine studenti Fakulteta prometnih znanosti, Ekonomskog fakulteta i Veleučilišta u Rijeci. Svi članovi na portalu rade volonterski koristeći svoje slobodno vrijeme za pripremu članaka tematike kojom se bave i koja ih interesira. 

Glavni urednik

Marin Dokoza / e-mail: dokoza.marin@gmail.com

 

 

Želiš postati dio našeg tima?

Javi nam se na urednistvo.prom@gmail.com i postani novinar, radi na društvenim mrežama, marketingu ili jednostavno budi suradnik. Naš tim uvijek prima nove članove koji su željni znanja, učenja novih stvari, iskustva i naravno novih prijateljstava.

Agy5GzI7eU7_axh68eGvCJWR-y0hJdn5VCrhs79kLNIL

Close